Στροφή στην τεχνολογία.Γράφει η Ζέφη Δημαδάμα - Ειδήσεις Pancreta

Δημοσιεύτηκε 29/09/2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου 120.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στους τομείς της τεχνολογίας και των υπολογιστών. Σε αυτούς τους τομείς, οι γυναίκες δυναμώνουν σταδιακά την παρουσία τους, καθώς τα στερεότυπα υποχωρούν και τα μαθηματικά, η πληροφορική, η τεχνολογία, η καινοτομία γίνονται και «γυναικεία υπόθεση». Ταυτόχρονα, στην καθημερινότητά τους, οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη ευκολία και εξοικείωση με το διαδίκτυο απ' ότι οι άνδρες, ενώ χρησιμοποιούν περισσότερο τα κινητά τους τηλέφωνα και τα κοινωνικά δίκτυα.

Στην αγορά εργασίας όμως τα πράγματα διαφοροποιούνται. Παρά την ενισχυτική τάση που καταγράφεται, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη μόνο το 30% των ατόμων που εργάζονται στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας είναι γυναίκες.

Αν αναλύσουμε διεξοδικά το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν ενδιαφέροντα επιμέρους ευρήματα. Ναι, καταγράφεται αυξανομένη απασχόληση γυναικών σε εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας αλλά δεν καταγράφεται αντίστοιχη τάση και στις ηγετικές θέσεις ή στις θέσεις της υψηλής τεχνολογίας των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα:

Σε έρευνες σε μεγάλες πολυεθνικές (Amazon, Facebook, Google, Apple, Twitter, Microsoft) πολλές από τις οποίες έχουν επενδύσει κατά καιρούς πολλά εκατομμύρια σε καμπάνιες για την ενθάρρυνση κοριτσιών και γυναικών στη χρήση τεχνολογίας και πληροφορικής, τα στοιχεία διαμορφώνονται ως εξής:

Σχετικά με α) τις ηγετικές θέσεις κατά μέσο όρο οι γυναίκες προσεγγίζουν το 22,5%, ενώ στην Apple 28%, Amazon 25%, Google 21% , Microsoft 17,2% Facebook 23%,Τwitter 21% β) στις υψηλές τεχνολογικές θέσεις οι γυναίκες κατά μέσο όρο προσεγγίζουν το 15,6%, στην Apple 20%, Google 17% , Microsoft 16,6%,Facebook 15%, Τwitter 10% (Solving for XX-2015,www.cnet.com).

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει περίπου 120.000 νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ μέχρι το 2020 η Ευρώπη θα χρειαστεί περισσότερους από 800.000 τεχνολογικά εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Παρά την ενισχυτική τάση που καταγράφεται, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη μόνο το 30% των ατόμων που εργάζονται στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας είναι γυναίκες.
 

Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες απαιτείται δραστική επένδυση στα πεδία αυτά, με ενδυνάμωση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών τμημάτων, με ταυτόχρονη ενημέρωση, παρότρυνση, ώθηση όλο και περισσότερων νέων και όχι μόνο (επαγγελματικός προσανατολισμός, επανεκπαίδευση, εξειδίκευση) να ασχοληθούν με αυτούς τους τομείς.

Χωρίς επιφυλάξεις και οπισθοδρομικές αντιλήψεις, με ουσιαστικές πολιτικές υποστήριξης και ενθάρρυνσης της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην εργασία, μια σημαντική ευκαιρία παρουσιάζεται στο άμεσο μέλλον. Η στροφή στην τεχνολογία, στην πληροφορική και στην καινοτομία, σε επιχειρήσεις, σε startups, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να αποτελέσει την πρώτη και κρίσιμη επιλογή για όλους και όλες.

Ζέφη Δημαδάμα


Αναρτήθηκε από:

Ζέφη Δημαδάμα

Η Ζέφη Δημαδάμα είναι Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος - Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ), Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Παν/μιο