Ισόρροπες ευκαιρίες σε όλους και όλες …με φόντο το απέραντο γαλάζιο! - Ειδήσεις Pancreta

Δημοσιεύτηκε 06/06/2016

της Ζέφης Δημαδάμα

Το «γαλάζιο της Ελλάδας» είναι το στρατηγικό πλεονέκτημα και η διέξοδος για την επανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η δυναμική παρουσία των ελληνικών και ξένων πανεπιστήμιων στα φετινά Ποσειδώνια σηματοδοτεί νέους δρόμους και δυνατότητες στους σπουδαστές, στη νέα γενιά με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και προοπτικές στη θαλάσσια επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία.

Η προσέλκυση των νέων στα «γαλάζια επαγγέλματα» αποτελεί πρωταρχικό στόχο ο οποίος συνδέεται άμεσα με την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των φύλων.

Επισημαίνεται ότι ενώ έχει ενισχυθεί η συμμέτοχη των γυναικών στις ναυτικές σπουδές διαπιστώνεται σημαντικό έλλειμμα στην αξιοποίηση τους. Οι γυναίκες, το ανεκμετάλλευτο ανθρώπινο δυναμικό με την εμπειρία και τη γνώση τους, μπορούν να αποτελέσουν  την κινητήρια δύναμη  για την ενδυνάμωση της γαλάζιας οικονομίας.


Αναρτήθηκε από:

Ζέφη Δημαδάμα

Η Ζέφη Δημαδάμα είναι Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής - Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος - Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ), Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Παν/μιο