Περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη δημοκρατία - Ειδήσεις Pancreta

Δημοσιεύτηκε 03/02/2016

Προτεραιότητα κάθε δημοκρατικής κοινωνίας είναι μεταξύ άλλων, η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και συνεννόησης όλων των μερών για την υιοθέτηση προτάσεων με στόχο το κοινό όφελος. Ωστόσο, η έκφραση όλων των μερών και η συνδρομή τους στη λήψη αποφάσεων περιορίζεται σε παραδοσιακές μεθόδους σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ελπιδοφόρο ότι οργανώνονται διάφορες πρωτοβουλίες ώστε να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω αδυναμίες και να ενισχύσουν τη συμμετοχή και την ολοκληρωμένη προσέγγιση σε διάφορα κρίσιμα ζητήματα. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια ενδιαφέρουσα και καινοτόμα πρωτοβουλία με την ονομασία «Τριμερείς Διάλογοι» (Trialogs), μέσω μιας ενεργούς πλατφόρμας διαλόγου (Humboldt-Viardina, Governance Platform), η οποία προωθεί το τρίπτυχο διάλογος-εμπιστοσύνη-σύνθεση.

Με στόχο την υπέρβαση των παραδοσιακών συζητήσεων και μονόπλευρων συναντήσεων, όπως ομιλίες, συνέδρια, οι επιλεγμένες ομάδες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι θεσμικοί φορείς, ιδιώτες, κοινωνία πολιτών, αυτοδιοίκηση, με τελική κατάληξη την υιοθέτηση συγκεκριμένων προτάσεων. Η μεθοδολογία των συναντήσεων δεν είναι βασισμένη σε ένα γενικόλογο και θεωρητικό πλαίσιο.

Οι τριμερείς διάλογοι οργανώνονται με 2-3 βασικούς ομιλητές ανά θεματική, οι οποίοι αντιπαρατίθενται (debate) υποστηρίζοντας δυναμικά, με επιχειρήματα τη δική τους άποψη. Χωρίς αποκλεισμούς, οι ομιλητές αμοιβαία και ισοδύναμα εκθέτουν τις θέσεις τους ενώ ταυτόχρονα προσκαλούνται να συμμετέχουν με παρεμβάσεις, ομάδες συμφερόντων που σχετίζονται με το θέμα, θεσμικοί φορείς, πανεπιστήμια, πολιτικά κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλοι.

Στόχος είναι να βρεθούν τα κοινά σημεία επαφής -με υπαναχωρήσεις και επαναπροσδιορισμούς- και συναινετικά να οδηγηθούν στη διαμόρφωση περισσότερο συμμετοχικής και πολυσυλλεκτικής δημόσιας πολίτικης. Ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλογες συναντήσεις σχετίζονται μεταξύ άλλων, με τον ενεργειακό μετασχηματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για επενδύσεις στην αειφόρο ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο (ΝΑ Ευρώπη).

Η ανάγκη και η απαίτηση των πολιτών για έκφραση και συν-απόφαση γιγαντώνεται ώρα με την ώρα, σε αντιπαράθεση με τις αυταρχικές και μονόπλευρες πολιτικές επιβολής.
 
 

Μόνο με περισσότερη δημοκρατία θα αντιμετωπίσουμε τη «διάβρωση της πίστης μας στη δημόσια πολιτική», μόνο με περισσότερη συμμέτοχη θα οικοδομήσουμε τις αξιόπιστες πολιτικές για το κοινό μας μέλλον.


Αναρτήθηκε από:

Ζέφη Δημαδάμα

Η Ζέφη Δημαδάμα είναι Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος - Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ), Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Παν/μιο