Δημοσιεύτηκε

Ένα αγαπημένο θέμα των ΜΜΕ άρχισε πάλι να πρωταγωνιστεί στις ατέρμονες συζητήσεις για την Οδική Ασφάλεια: τα πρόστιμα του ΚΟΚ. Έχουν επιδοθεί όλοι οι γνωστοί σώγαμπροι της Κοινωνίας της Κυκλοφορίας (ΚτΚ), σε μια ανούσια αντιπαράθεση και πλειοδοσία σε σχέση με το ύψος των προστίμων του ΚΟΚ - τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι αυθαίρετα και καθορισμένα για να συμπληρώσουν έσοδα από ελλειμματικά ταμεία και οντότητες της δημόσιας διοίκησης - η οποία μας τρομάζει, γιατί δεν έχει καμία σημασία ούτε επιτελεί την οιανδήποτε υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας. Όσο μεγαλύτερο πρόστιμο υποστηρίζεις, για την οποιαδήποτε παράβαση, τόσο πιο ευαίσθητος και υπέρμαχος είσαι (sic!)
 
Για μας, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, η λογική και η διαδικασία τιμωρίας πρέπει να αλλάξουν εκ βάθρων.  Το κάθε πρόστιμο, που επιβάλλεται για την παράβαση κανόνων  οποιουδήποτε χρήστη στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας,  πρέπει να αποδίδεται στον χώρο παράβασης, δηλαδή στην ΚτΚ, και παράλληλα να  συνοδεύεται ΚΑΙ με επανένταξη ΚΑΙ με κοινωνική εργασία!
 
Ήτοι:
 
- Υποχρέωση του παραβάτη να παρακολουθήσει μαθήματα επικαιροποίησης και επανένταξης, σε πιστοποιημένα Κέντρα Εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας που έχει προτείνει και έχει δημιουργήσει πιλοτικά ο Π.Σ.Ε.Ο., σε σχέση με την παράβαση που του επιδόθηκε
 
- Κοινωνική εργασία (ανάλογα με το είδος της παράβασης)
 
- Χρηματικό πρόστιμο (το οποίο θα ορίζει η ίδια η ΚτΚ)
 
Αν μας ενδιαφέρει όντως η ασφαλής συνύπαρξη στον δρόμο, πρέπει να  δημιουργηθούν διαδικασίες επανένταξης των παραβατών για ένα ασφαλέστερο οδηγητικό περιβάλλον. Για τον κάθε νομοθέτη που αφουγκράζεται την ΚτΚ, νομίζουμε ότι αυτή η λογική είναι μονόδρομος!

Άρης Ζωγράφος

Πηγή


Αναρτήθηκε από: