Ένα ντοκιμαντέρ με εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες για τον φυσικό πλούτο του νησιού και τις 53 προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 που καλούμαστε να διαφυλάξουμε


Πηγή: youtube