Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολείο: Μια Επιμορφωτική δράση από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου - Ειδήσεις Pancreta

Δημοσιεύτηκε

φωτο: 5dim-ag-nikol.las.sch.gr

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολείο». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε τρεις δίωρες τηλεσυναντήσεις (15/12/2021, 31/01/2022 και 01/02/2022) μέσω της πλατφόρμας Zoom και διοργανώθηκε από την Ομάδας Επιμόρφωσης του 5ου Δ.Σ. Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κα Μαρία Πρατσίνη, ενώ ο φορέας επιμόρφωσης ήταν η Μ.Κ.Ο. ΑΝΤΙΓΟΝΗ.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν περιλάμβαναν τρόπους διαχείρισης και επίλυσης των αντιπαραθέσεων και των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, μέσα από ενεργητικές και βιωματικές μεθόδους (μελέτες περίπτωσης και παιχνίδι ρόλων). Το σεμινάριο είχε αρκετή απήχηση στις ανάγκες των συναδέλφων, ωστόσο τους δημιουργήθηκε η επιθυμία για μεγαλύτερη εμβάθυνση πάνω σε θέματα συγκρούσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν στον χώρο του σχολείου, η οποία θα μπορούσε μελλοντικά να καλυφθεί μέσα από την διοργάνωση ενός πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος με σχετική θεματολογία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κα Μαρία Πρατσίνη, η οποία πρότεινε στην ομάδα μας τη συγκεκριμένη επιμόρφωση από την Μ.Κ.Ο. ΑΝΤΙΓΟΝΗ, καθώς και τις συντονίστριες Κα Αθηνά Τέλιου και Κα Σοφία Κυπριανίδου για την επιτυχή διεξαγωγή της και για τις πολύ ενδιαφέρουσες και πολύτιμες προτάσεις τους.

Ελπίζουμε μελλοντικά να διοργανώσουμε ανάλογες επιμορφώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις μεθόδους αντιμετώπισης συγκρούσεων στον σχολικό χώρο και οι επιτυχημένες τους πρακτικές να γίνουν γνωστές στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, προς όφελος των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα.

Τέλος, ορμώμενη από την ανάγκη για την προβολή και επέκταση των αποτελεσμάτων επιμορφώσεων προς αυτή την κατεύθυνση, η Μαρία Μουσουράκη, συντονίστρια της Ομάδας Επιμόρφωσης του 5ου Δ.Σ. Αγίου Νικολάου, έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα στη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κα Μαρία Πρατσίνη.

Κα Πρατσίνη, θα μπορούσατε να μας πείτε πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι σήμερα η γνώση και η απόκτηση δεξιοτήτων, από μέρους των εκπαιδευτικών, σχετικά με τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων/διαμεσολάβησης στο σχολικό περιβάλλον;

Κ. Μουσουράκη σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Κοινή διαπίστωση αποτελεί η αυξανόμενη ένταση στη σχολική καθημερινότητα, η αρνητική επίδραση κάθε είδους (κοινωνικής-οικονομικής-υγειονομικής) κρίσης στην ψυχολογία και συμπεριφορά των παιδιών και  η αποτύπωσή της στις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα και έξω από τις σχολικές τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με σύνθετα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση σχετικών θεμάτων. Μεγάλο μέρος της καθημερινότητας του σχολείου αφιερώνεται σε ενέργειες και δράσεις με στόχο την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών και μαθητριών.

Αποτελεί αυτή η πτυχή της σχολικής ζωής πρωτεύουσας σημασίας ζήτημα και προϋπόθεση για την πλήρη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου και  για υψηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των παιδιών προηγείται της διδασκαλίας, καθώς οι ανάγκες μεταβάλλονται διαρκώς. Σήμερα στο πλαίσιο μιας σύγχρονης παιδαγωγικής προσέγγισης, το σχολείο οφείλει να έχει έναν πιο συμπεριληπτικό και ενταξιακό προσανατολισμό. Για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις είναι επιβεβλημένη η μετατόπισή μας από ένα κλειστό δασκαλοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα εξωστρεφές, ανοικτό και μαθητοκεντρικό σχολείο.

Επομένως, για να μπορέσει ο /η εκπαιδευτικός  να ανταποκριθεί στις σύγχρονες/επίκαιρες και αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του σχολείου, χρειάζεται εργαλεία και μέσα, συστηματική επιμόρφωση και σταθερή υποστήριξη στο δύσκολο έργο του. Όχι μόνο σημαντική, επομένως,  αλλά και αναγκαία θα χαρακτήριζα την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον.

Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με την δράση της Μ.Κ.Ο. ΑΝΤΙΓΟΝΗ και την συνεργασία σας μαζί της;

Με τη Μ.Κ.Ο ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχουμε αναπτύξει συνεργασία τα τελευταία χρόνια που υπηρετώ στη θέση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου. Αναζητώντας και εγώ βιωματικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την επίλυση μαθητικών συγκρούσεων, αλλά και γενικότερα πάνω στη διαχείριση αντιπαραθέσεων που περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία, επεδίωξα αυτή τη συνεργασία γιατί η φιλοσοφία των δράσεων και επιμορφώσεων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με εκφράζει προσωπικά. Και πιστεύω πως μπορούν οι πρακτικές που προτείνουν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες στιγμές στην εργασία μας, αλλάζοντας καταρχήν τις δικές μας αντιλήψεις για τη διαχείριση αυτών των ευαίσθητων θεμάτων, με οδηγό τη φιλοσοφία της διαμεσολάβησης και της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων.

Τόσο η Αθηνά η Τέλιου όσο και η Σοφία η Κυπριανίδου, έχουν μεγάλη εμπειρία στην επιμόρφωση ομάδων εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, όσο και στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές τάξεις, και το έχουμε ήδη διαπιστώσει στις βιωματικές επιμορφωτικές δράσεις που έχουμε υλοποιήσει για ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών στην ενότητά μας. Εκείνοι/εκείνες γίνονται στη συνέχεια οι συνεχιστές/πολλαπλασιαστές στα σχολεία τους των πρακτικών πάνω στις οποίες επιμορφώθηκαν.

Βέβαια, η προσδοκία μας είναι σταδιακά όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε την εκπαιδευτική μας εμπειρία, μέσα από τις σύγχρονες προσεγγίσεις με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή, σε αποτελεσματικές τεχνικές και καθημερινές πρακτικές διαχείρισης της σχολικής τάξης με στόχο να προλαμβάνουμε την εμφάνιση συγκρούσεων και κρίσεων.

Πως πιστεύετε ότι ενισχύεται η αποτελεσματικότητα ανάλογων επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας;

Η επιμόρφωση είναι απαραίτητη και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να παρέχει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να επικαιροποιούν συχνά τις γνώσεις τους και να επιμορφώνονται σε νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ωφέλιμη, αλλά για να έχει αποτέλεσμα χρειάζεται μια συστηματική υποστήριξη και ανατροφοδότηση προς τον/την εκπαιδευτικό, ώστε από την επιμόρφωση να περάσουμε στην εφαρμογή, στον αναστοχασμό και την αναπλαισίωση, επιδιώκοντας κάθε φορά και καλύτερα αποτελέσματα. Μια επιμόρφωση από μόνη της δεν σημαίνει ότι λύσαμε τα προβλήματα. Χρειάζονται ολιστικές, οικοσυστημικές προσεγγίσεις για σταθερά και μακροχρόνια αποτελέσματα. Χρειάζεται επομένως και μια άλλη σχολική κουλτούρα… 

Τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων θεσμοθετήθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων;

Η δική σας προσπάθεια, όπως και πολλών άλλων σχολείων, που αποφάσισαν να εργαστούν με συγκεκριμένα Σχέδια Δράσης στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης, εστιάζοντας σε θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν τη σχολική καθημερινότητα, με στόχο τη βελτίωσή τους, ενισχύει την αισιοδοξία και την πίστη μου στους εκπαιδευτικούς μας, αν και γνωρίζουμε όλοι τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται, ειδικά τα τελευταία χρόνια της υγειονομικής κρίσης.

Επειδή, εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και πολλές φορές να προπορευόμαστε της πολιτείας στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων, πιστεύω ότι αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που μας αφορούν, στη μικροκλίμακα του σχολείου, είναι πολύ πιθανόν να δούμε πολύ πιο άμεσα και απτά αποτελέσματα. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα σχολεία, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τις μαθήτριές μας.

Αυτός ήταν και ο δικός σας στόχος ως Ομάδα Δράσης, να διερευνήσετε τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου σας και να εργαστείτε για την ικανοποίησή τους στο μέτρο που ο εκπαιδευτικός χρόνος το επιτρέπει. Γι’ αυτό και υπήρχε δέσμευση και η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν τόσο ουσιαστική και εποικοδομητική. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το Σχέδιο που υλοποιείτε αποτελεί έναν καλό οδηγό για παρόμοιες δράσεις.

Στο σχολείο όμως τίποτα δεν τελειώνει. Βρισκόμαστε όλοι σε μια συνεχή πορεία αυτοβελτίωσης και εξέλιξης και το ίδιο το σχολείο είναι ένας «Οργανισμός που μαθαίνει». Εμείς κάνουμε την αρχή… Γι’ αυτό θέλουμε την πολιτεία αρωγό σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και την ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη και για την συνεργασία σας με την ομάδα μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας!

Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύτιμη συνεργασία!

Μαρία Μουσουράκη


Αναρτήθηκε από:

Χαράλαμπος Τσαγκατάκης

«Όποιος ελέγχει τα Μέσα Ενημέρωσης και την εικόνα, ελέγχει τον πολιτισμό»
 Allen Ginsberg