Η Γυναίκα: Kλειδί στη σύνθεση των πολιτισμών και πρωταγωνίστρια στην πολιτιστική οικονομία - Ειδήσεις Pancreta

Δημοσιεύτηκε

Ο πολιτισμός αποτελεί τη βάση κάθε κοινωνίας και προάγει αξίες όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός. Η ιδιαίτερα σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και της Ευρώπης, δημιούργησε προϋποθέσεις συνεργασίας, διαλόγου, πολυμορφίας και πλουραλισμού.

Στο βαρύ κλίμα απαισιοδοξίας που βιώνουμε, ο πολιτισμός μπορεί να μας βοηθήσει να αναζητήσουμε τη θετική προοπτική στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), στην οποία φέτος, έχει ξεχωριστή θέση η γυναίκα-πρόσφυγας που μάχεται σε αντίξοες συνθήκες.

Οι μετακινήσεις πληθυσμών, ακόμη και εκείνες που οφείλονται σε βίαιο εξαναγκασμό, οι ροές προσφύγων, είναι και ροές πολιτισμών που ταξιδεύουν μαζί με τους λαούς, οι οποίοι μετατρέπονται σε φορείς ιδεών. Η μουσική, το θέατρο, οι διαφορετικές κουλτούρες έχουν ιστορικά αφήσει το ξεχωριστό τους αποτύπωμα, συν-διαμορφώνοντας και εξελίσσοντας τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της συνύπαρξης των ανθρώπων και των πολιτισμών αναζητούμε τρόπους αξιοποίησης των πολιτιστικών μας χαρακτηριστικών για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής. Σημαντικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η πολιτιστική, δημιουργική οικονομία (Jonh Howkins, The creative economy, 2001).

Η πολιτιστική οικονομία αφορά σε όλα τα είδη των προσφερόμενων πνευματικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα βιβλία, η αρχιτεκτονική, η μουσική, τα παραδοσιακά παραμύθια, τα οπτικοακουστικά μέσα, η μόδα, ο κινηματογράφος. Επικεντρώνεται στην πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά και την αξιοποίησή της με νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές, όπως η ψηφιοποίηση και τα social media.

Αναλογιζόμενοι και αναλογιζόμενες συνεπώς, την προβληματική αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας, αλλά και την πολιτιστική μας ιδιαιτερότητα, η αξιοποίηση των απέραντων δυνατοτήτων που προσφέρει η πολιτιστική οικονομία είναι μονόδρομος. Στόχος είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στα πνευματικά και δημιουργικά του πλεονεκτήματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των παραπάνω, για παράδειγμα το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το Erasmus+, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως γυναίκες, νέοι, πρόσφυγες, για την οργάνωση και ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, εκμάθησης γλωσσών με νέες τεχνολογίες, χρήσης ψηφιακών πολυπολιτισμικών συστημάτων, επενδύοντας έτσι, στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

 
 
Η υποστήριξη του δημιουργικού τομέα και του ανθρώπινου κεφαλαίου, «οι έξυπνες επενδύσεις» όπως αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία, πρέπει να αποτελέσουν ουσιαστική επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα για τη χώρα μας.
 
 

Οι γυναίκες δε μπορεί παρά να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες τόσο στη βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά του τόπου μας, όσο και στο νέο ευρωπαϊκό όραμα που οι συνθήκες επιτάσσουν, με επίκεντρο τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.

#WeCanDoIt


Αναρτήθηκε από:

Ζέφη Δημαδάμα

Η Ζέφη Δημαδάμα είναι Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής - Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος - Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ), Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Παν/μιο