Με τα έλυτρα της λήθης... - Ειδήσεις Pancreta

Δημοσιεύτηκε

Με τα έλυτρα της λήθης
συγκρατώ τον πολυκαιρισμένο καρπό
στο ρόδι του παρελθόντος.
Αν σκάσει,
τα χέρια μου θα γεμίσουν σπόρια
Κάτι λίγα με ρόδινη διαύγεια
κι αμέτρητα βαθυκόκκινα
σαν πληγωμένα δάκρυα.....

Εμμανουέλα Κωνσταντάρου


Αναρτήθηκε από:

Ηρακλής Αντωνογιαννάκης