Ηλίας Λυγερός: Ένας άνθρωπος με ήθος και όραμα για την πόλη του Ηρακλείου - Ειδήσεις Pancreta

Δημοσιεύτηκε

Σε μία εποχή που η δυσπιστία του μέσου Έλληνα απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα και τη δημόσια διοίκηση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι που με ήθος, σταθερότητα, συνέπεια και αφοσίωση υπηρετούν τις αξίες και τις αρχές τους για να προσφέρουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής στον τόπο τους.

Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο Ηλίας Λυγερός. Ένας ιδεαλιστής με όραμα, μεράκι και αγάπη για τον τόπο του, το Ηράκλειο. Ένας γνώστης των προβλημάτων και των αναγκών της πόλης του εκ των έσω, λόγω της πολυετούς συμμετοχής του στο δημοτικό συμβούλιο ως επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες».

Όλα αυτά τα χρόνια της θητείας του, ο Ηλίας Λυγερός, ως εκλεγμένο μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν δίστασε να ασκήσει δημιουργική κριτική απέναντι στα «κακώς κείμενα» της πόλης του, προτείνοντας παράλληλα λύσεις για κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξή της στο διηνεκές.

Προκειμένου άλλωστε να είναι εφικτή η βιώσιμη ή αλλιώς «αειφόρος» ανάπτυξη ενός τόπου, είναι απαραίτητο να ληφθούν αποφάσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες με επίκεντρο την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών, θα έχουν ως βασικό τους σκοπό την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή του.

Οι προτάσεις της παράταξης των Ενεργών Πολιτών του Ηρακλείου αφορούν σε κάθε έναν ξεχωριστά από τους παραπάνω τομείς. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική ανάπτυξη του Ηρακλείου, έχει προταθεί η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου μέσα από την απαγόρευση των Ι.Χ. οχημάτων, η δημιουργία ηλεκτροκίνητων μέσων μαζικής μεταφοράς, η βελτίωση της ποιότητας του νερού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα πρόκειται να δοθεί στην  καθαριότητα της πόλης, μέσα από την υλοποίηση δράσεων όπως η «διαλογή στην πηγή» και η ανακύκλωση από τα ίδια τα νοικοκυριά.

Σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη του Ηρακλείου, ο Ηλίας Λυγερός έχει τονίσει επανειλημμένως ότι το ταμείο του δήμου παρουσιάζει ένα αρκετά μεγάλο πλεόνασμα, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο. Ο ίδιος υποστηρίζει, ότι ένα μέρος αυτού του πλεονάσματος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ανταποδοτικά στους πολίτες, μέσα από τη δημιουργία τεχνικών έργων και κοινωνικών δομών που θα μπορούσαν αφενός να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των δημοτών και αφετέρου να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας και οδηγώντας σε μία ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Λόγω της ιδιότητας του ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. ο Ηλίας Λυγερός είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα σχετικά με την κατασκευή και ολοκλήρωση τεχνικών έργων. Υποστηρίζει ότι αρκετά τεχνικά έργα (κατασκευή / συντήρηση κτηρίων, δρόμων, πεζοδρομίων, θέσεων στάθμευσης κτλ.) δεν έχουν δρομολογηθεί από την υφιστάμενη δημοτική αρχή, ενώ η απορρόφηση των προβλεπόμενων κονδυλίων είναι από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Αναφέρει ακόμα, ότι η υλοποίηση τεχνικών έργων προϋποθέτει την «ωρίμανσή» τους, δηλαδή μία χρονοβόρα διαδικασία που αφορά στη δημιουργία μελετών, στην αδειοδότηση, στη δημοπράτηση και στην ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα, κρίνοντας απαραίτητη την κατηγοριοποίηση των έργων με βάση την «ωρίμανσή» τους, την υπάρχουσα χρηματοδότηση, τις δυσκολίες, τα εμπόδια και την αξιολόγηση της πορείας τους.

Σχετικά με την κοινωνική ανάπτυξη του Ηρακλείου, οι προτάσεις των Ενεργών Πολιτών αναφέρονται στη δημιουργία και στη συντήρηση κοινωνικών δομών, όπως είναι για παράδειγμα οι παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλύπτουν μόνο το ένα πέμπτο των αναγκών της πόλης. Υποστηρίζουν επομένως ότι είναι απαραίτητη η ίδρυση πέντε νέων παιδικών σταθμών, ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός και η επάνδρωσή τους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκατοντάδες οικογένειες και να δοθεί η δυνατότητα στα νήπια της πόλης να κοινωνικοποιηθούν και να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη  ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Ανάλογες προτάσεις επίσης, έχουν παρουσιαστεί για την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών χώρων, που θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην υγεία των πολιτών, καθώς και στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή του τόπου.

Τέλος, χρειάζεται να αναφερθεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου, η διατήρηση δηλαδή των πόρων του (περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών) και η μεταβίβαση των ωφελειών του στις μελλοντικές γενιές, αποτελεί μία σύγχρονη παγκόσμια επιδίωξη, η οποία έχει ως αφετηρία την τοπική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, πρωταγωνιστής είναι ο ενεργός πολίτης. Κάθε πολίτης δηλαδή που σκέφτεται, συμμετέχει και λαμβάνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον του τόπου του. Αυτή άλλωστε είναι και η επιδίωξη της παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες». Να συσπειρώσει και να εμπνεύσει τους πολίτες του Ηρακλείου, ανεξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων και ιδεολογιών, έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν σε κάθε τομέα της ζωής τους, με όραμα αλλά και ευθύνη για την παράδοση μίας καλύτερης ποιότητας ζωής στις επερχόμενες γενιές.

Pancreta.gr

Αναρτήθηκε από:

Χαράλαμπος Τσαγκατάκης

«Όποιος ελέγχει τα Μέσα Ενημέρωσης και την εικόνα, ελέγχει τον πολιτισμό»
 Allen Ginsberg