Η κρητική ομάδα «Cretan Astronaut» νέων επιστημόνων αναπτύσσει ένα project πάνω στις Τεχνολογίες Αεροδιαστημικής

Η αποστολή ενός σκάφους στο διάστημα, είναι ο στόχος της επιστημονικής ομάδας «Cretan Astronaut», η οποία αναπτύσσει project στις Τεχνολογίες Αεροδιαστημικής. 

Η ομάδα «Cretan Astronaut» του Youth Entrepreneurship Club αποτελείται από φοιτητές και αποφοίτους, νέους επιστήμονες στο σύνολό της.

Σκοπός της είναι η αποστολή ενός σκάφους στο διάστημα, το οποίο θα αποτελείται από μια πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμη διάταξη και θα καταγράψει το ταξίδι με μία κάμερα γωνίας λήψης 360 μοιρών, ενώ ταυτόχρονα θα αναλύει την πορεία του σκάφους σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση έξυπνων αλγορίθμων, όσο αυτό διεξάγει μετεωρολογικές μετρήσεις.

Επίσης η ομάδα θέλει να καταδείξει στους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους οργανισμούς πώς το κόστος πτήσης τέτοιων αποστολών μπορεί να μειωθεί, καθιστώντας τα μέρη των σκαφών πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμα, χωρίς να καταστρέφονται καθώς μέχρι τώρα, μέρος του εξοπλισμού καταστρέφεται στη στρατόσφαιρα.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλων των μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών του project, καθώς και το προγραμματιστικό μέρος, γίνονται εξ ολοκλήρου και εκ του μηδενός από την ομάδα των παιδιών.

πηγή


Πηγή: pancreta