Έναρξη θερινών μαθημάτων Παρασκευή 1 Ιουλίου στο Μαθηματικό Εργαστήρι - Ειδήσεις Pancreta

Μια νέα σχολική περίοδος ξεκινά.
Μια νέα αρχή για τους επόμενους τολμηρούς μαθητές,
που ξεκινούν δυναμικά για να επιτύχουν στο Πανεπιστήμιο.

Σας υποδεχόμαστε. Σας περιμένουμε!

Μαθηματικό Εργαστήρι
Πληροφορίες 2810289928

Έναρξη θερινών μαθημάτων Παρασκευή 1 Ιουλίου.

• Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
• Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
• Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας κ΄ Πληροφορικής.