ΔΕΠ-Υ - Μαθησιακές Δυσκολίες & Συννοσηρότητα - Ειδήσεις Pancreta

Τρόποι & στρατηγικές αντιμετώπισης, στο σχολείο, την παράλληλη στήριξη και το σπίτι.

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Κρήτης, στα πλαίσια της επιμόρφωσης και της συνεχιζόμενης κατάρτισης κι εξειδίκευσης, παρουσιάζει ημερίδα ολοκληρωμένης προσέγγισης της Διαταραχής  Ελλειμματικής  Προσοχής – Υπερκινητικότητας [ΔΕΠ-Υ].

 1. Είναι η Παρορμητικότητα και η Υπερκινητικότητα δείκτες ΔΕΠ-Υ ;
 2. Αποτελεί η Ελλειμματική Προσοχή καθοριστικό παράγοντα ΔΕΠ-Υ ;
 3. Είναι ορθή μια ταύτιση της ΔΕΠ-Υ με τις Μαθησιακές Δυσκολίες ;
 4. Πώς στοχοθετούμε παρεμβατικά με διαφοροποιημένη διδασκαλία στη ΔΕΠ-Υ ανάλογα με την ηλικία ;
 5. Υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία υποστήριξης παιδιών και γονέων ;
 6. Πώς επιτυγχάνεται η ουσιαστική ένταξη του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στο σχολικό πλαίσιο ;
 7. Ποια τυπικά προσόντα χρειάζεται να διαθέτει ο συνοδός παράλληλης στήριξης παιδιού με ΔΕΠ-Υ ;
 8. Υπάρχουν χαρακτηριστικά και συμπεριφορές παρατήρησης & καταγραφής που συνιστούν διαγνωστικά κριτήρια ;

Στα πλαίσια της παρουσίασης, θα απαντηθούν (για κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία, εκπαιδευτικό ή γονέα) ανάλογα ερωτήματα και προβληματισμοί με τη χρήση σύγχρονων βιβλιογραφικών εργαλείων και αναφορών, καθώς και με ανάλυση μελέτης περιπτώσεων (case studies). Αναλυτικότερα:

Θεματικοί άξονες του σεμιναρίου

 • Ορισμός και Συχνότητα των ΜΔ.
 • Σχολική Αποτυχία.
 • Οι Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα στη Σχολική Τάξη.
 • Γενικά Χαρακτηριστικά των παιδιών με ΜΔ.
 • Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα και Διάγνωση της ΔΕΠ-Υ.
 • Κλίμακες Αξιολόγησης.
 • Αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ σε θεραπευτικό πλαίσιο.
 • Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογένειας.
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Παρέμβασης σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ (στο σχολείο, στο κέντρο μελέτης, στα ιδιαίτερα μαθήματα κ.α.).
 • Αντιμετώπιση συννοσηρότητας ΔΕΠ-Υ και μαθησιακών δυσκολιών στην τάξη και στην οικογένεια: προβλήματα συμπεριφοράς, συνεργασίας, οριοθέτησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
Χρήσιμες πληροφορίες για κάθε ημερίδα, υπάρχουν στους παραπάνω συνδέσμους.

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες - Εγγραφές:
Τηλέφωνο: 210-3846930 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00-19:00)