Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Α.Ι.Ε. Κρήτης: Σάββατο: Επιθετικότητα & Σχολικός Εκφοβισμός (Μελέτη περιπτώσεων)

Κυριακή: Αποτελεσματική Συνεργασία Σχολείου & Οικογένειας: Ο Ρόλος των Σχολών Γονέων (Για γονείς κι επαγγελματίες)

Ενδεικτικά περιεχόμενα

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα εκφοβιστικά επεισόδια εκδηλώνονται μέσα από κάθε μορφή, άμεση ή έμμεση, σωματικής και λεκτικής βίας. Κατά βάση, στα επεισόδια εκφοβισμού είναι παρόντες οι θύτες που ασκούν εκφοβισμό, τα θύματα που τον δέχονται και οι παρατηρητές ως μάρτυρες των εκφοβιστικών επεισοδίων.

Στη συγκεκριμένη ημερίδα θα εξεταστούν τα είδη του σχολικού εκφοβισμού, τα ψυχολογικά και συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων, οι επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών και των εφήβων αλλά και οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για την αντιμετώπιση περιστατικών είτε μέσα από το ρόλο του γονέα είτε μέσα από το ρόλο του εκπαιδευτικού.

Βασικά Σημεία Της Ημερίδας

1.Ορισμός και περιγραφή της επιθετικότητας

2.Ορισμός του φαινομένου του εκφοβισμού

3.Οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού

4.Θεωρίες ερμηνείας του εκφοβισμού

5.Τα ψυχολογικά και συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων

    -Προφίλ θύτη

    -Προφίλ θύματος

    -Προφίλ παρατηρητή

6.Διαφοροποίηση της επιθετικότητας και του σχολικού εκφοβισμού από τη φυσιολογική   συμπεριφορά

7.Παράγοντες επικινδυνότητας για την εμφάνιση του φαινομένου

8.Επιπτώσεις του εκφοβισμού στην ψυχολογία των παιδιών και των εφήβων

9.Αντιμετώπιση του φαινομένου

 -Πρόληψη

 -Διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού

 -Ο ρόλος του γονέα

 -Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και της σχολικής κοινότητας

Διαβάσε περισσότερα ΕΔΩ