«Κοινωνικά Δικαιώματα, Σοσιαλδημοκρατία και Συνταγματική Αναθεώρηση» - Ειδήσεις Pancreta

Μία σημαντική και επίκαιρη εκδήλωση με βάση την πολιτική συγκυρία αλλά που την υπερβαίνει, πραγματοποιεί το «Συμπόσιο Πολιτισμού», με θέμα «Κοινωνικά Δικαιώματα, Σοσιαλδημοκρατία και Συνταγματική Αναθεώρηση», με ομιλητή τον Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Μιχάλη Σπουρδαλάκη, σήμερα, Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου και ώρα 7 στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου.

Η φιλοδοξία της συνάντησης είναι να ορίσει και να συζητήσει κριτικά την ιστορική διαδρομή τριών σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την επικαιρότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες της χώρες της Ε.Ε. Ζητήματα που η άμεση και στενή συσχέτισή τους δεν είναι αναγκαστικά αυτονόητη. Τα τρία αυτά ζητήματα θα δομήσουν και τις θεματικές της παρουσίασης.

Από τους κύριους στόχους της σχετικής εισήγησης – συζήτησης είναι να δείξει όσο το δυνατόν σαφέστερα τη σχέση ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα, τη σοσιαλδημοκρατία και τις τάσεις του νέου συνταγματισμού, όπως αυτές εμφανίζονται στο πλαίσιο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες των σύγχρονων αναπτυγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών. 

Με δεδομένη τη συχνή σύγχυση ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα και τις άλλες κατηγορίες δικαιωμάτων η συζήτηση θα έχει αφετηρία μια σύντομη αναφορά στους σχετικούς ορισμούς των θεμελιωδών, ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, που ιστορικά προηγούνται και προϋποθέτουν τα κοινωνικά δικαιώματα.  

Στη συνέχεια η συζήτηση θα εστιάσει στο πως ιστορικά η σοσιαλδημοκρατία ως διακριτό ρεύμα της Αριστεράς συνέβαλε αποφασιστικά, αλλά όχι αποκλειστικά, στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους.  Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους εκτός από το διεκδικητικό κίνημα για επέκταση των κοινωνικών δικαιωμάτων όπου τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ιδιαίτερα τη «χρυσή τριαντακονταετία» 1945-1975 θα αποτελέσει σημαντικό μέρος αυτή της ενότητας. 

Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την ανάλυση της «κρίσης του κοινωνικού» κράτους που ξέσπασε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, καθώς και με μια σύντομη αναφορά στην επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού που ακολούθησε και τους μετασχηματισμούς που αυτή επέφερε στο σύστημα κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης και γενικότερα στη δημοκρατία. 

Παράλληλα με την παρουσίαση της ευρωπαϊκής κυρίως εμπειρίας θα περιγραφεί συνοπτικά η ελληνική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας: από την συγκρότησή της ως διακριτό ρεύμα της «Κεντροαριστεράς» τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα.

Στην τελευταία ενότητα θα εξεταστεί η γενική προβληματική γύρω από τις τάσεις ενός νέου συνταγματισμού, ο οποίος εμφανίζεται στις χώρες της Ε.Ε. Οι συνταγματικές αναθεωρήσεις φαίνεται να ενσωματώνουν τόσο την υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων όσο και την πανθομολογούμενη κρίση εκπροσώπησης. Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με τα πρώτα συμπεράσματα από την πρόσφατη διαβούλευση για την συνταγματική αναθεώρηση και τις προκλήσεις που αυτή ανέδειξε. 

Συντάκτης: Παναγιώτης Γεωργουδής

πηγή