Γρηγόρης Αβραάμ, Μπροστά - Επιμελητήριο Ηρακλείου - Ειδήσεις Pancreta

Είμαστε Υπερήφανοι για τους Υποψηφίους μας.

Γρηγόρης Αβραάμ. Τμήμα Μεταποίησης - Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης της εταιρίας SecurityFors.

Από το 1997 έως και σήμερα εκλέγεται στο ΔΣ του Επιμελητηρίου. Είναι γενικός γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρητικών Επιχειρήσεων Ασφάλειας.

Τώρα είναι η ώρα να πάμε το Επιμελητήριο Ηρακλείου κι άλλα βήματα μπροστά. Να συνεχίσουμε την επιτυχημένη πορεία μας. Να προχωρήσουμε με ασφάλεια μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και με νέες ιδέες να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής για τους επιχειρηματίες της πόλης μας.

Μπροστά Επιμελητήριο