Ο φούρνος του Μαυράκη
Διεύθυνση:
Α. Καστρινάκη 41 Ηράκλειο

Τηλέφωνα:
2810 233662 - 6972 451095

FAX:

Website


Περιγραφή:

Αρτοποιεία στο Ηράκλειο - Φούρνοι στο Ηράκλειο