Σοφουλάκης Κανάκης
Διεύθυνση:
Καπαριανά Μοιρών

Τηλέφωνα:
28920 24203

FAX:

Website