Φρ.Παρασύρης: Απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού για αγκυροβόλιο Τσούτσουρα - Ειδήσεις Pancreta

Με διαγωνισμό θα παραχωρηθεί (σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) το αγκυροβόλιο του Τσούτσουρα και όχι απευθείας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Από τις αρχές Ιανουαρίου, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ενισχύοντας τη θέση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το αγκυροβόλιο Τουριστικό Καταφύγιο στον Τσούτσουρα, ζητούσε από το Υπουργείο Τουρισμού να εξετάσει τη δυνατότητα παραχώρησής του, όπως και της αντίστοιχης ζώνης, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, προκειμένου να προχωρήσει η μελέτη και υλοποίηση των αναγκαίων έργων ώστε να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό.

Αναδεικνύοντας, μάλιστα, την ανάγκη για την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών, ο Βουλευτής ενημέρωνε την Υπουργό πως το «αγκυροβόλιο τουριστικό καταφύγιο του Τσούτσουρα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, εξαιτίας κυρίως των προσαμμώσεων αλλά και των βλαβών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενώ οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για «αφανισμό» του Λιμανιού και ζητούν άμεσες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστεί η προσάμμωση και να μπορούν να εξυπηρετηθούν τουριστικά σκάφη, οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες που διαθέτουν σκάφος».

Απαντώντας στην αναφορά του Φραγκίσκου Παρασύρη, το Υπουργείο Τουρισμού τονίζει ότι

«το αγκυροβόλιο στον Τσούτσουρα Ηρακλείου, δυναμικότητας ενενήντα (90) τουριστικών σκαφών, χωροθετήθηκε με την υπ’ αρ. Τ/2014/28-04-98 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 440/Β). Η Α΄ φάση του έργου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τουρισμός – Πολιτισμός» με φορέα υλοποίησης την τεχνική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης του έργου και αφού διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης της ως άνω αναφερόμενης χωροθέτησης,  υποβλήθηκε από τον Ε.Ο.Τ. προς την αρμόδια Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων σχετικό αίτημα τροποποίησης, συνοδευόμενο από μελέτη χωροθέτησης και ακτομηχανική μελέτη. Ωστόσο, η εν λόγω τροποποίηση δεν ολοκληρώθηκε, λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης του φορέα υλοποίησης στις απαιτήσεις που τέθηκαν από την ως άνω αναφερόμενη Επιτροπή σχετικά με την εκπόνηση νέας ακτομηχανικής μελέτης.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ολοκληρωθεί η τροποποίηση της χωροθέτησης, το έργο δύναται να παραχωρηθεί έπειτα από διαγωνισμό, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν.2160/93. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον ως άνω διαγωνισμό, θα αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και τη μετέπειτα λειτουργία του αγκυροβολίου, μετά από την υπογραφή σχετικής σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω αναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο».


Πηγή: pancreta.gr