Γ. Λογιάδης: Ενίσχυση μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ - Ειδήσεις Pancreta

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σε επιστολή της η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου τους έχουν επανειλημμένως εξαιρεθεί από αναπτυξιακά προγράμματα αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού καθώς και από προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Από το έτος 2020 είχανε τη διαβεβαίωση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ότι θα δημοσιευθεί ένα πρόγραμμα αναπτυξιακού χαρακτήρα αποκλειστικά για τα μικρά καταλύματα προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, το οποίο δεν έχει  γίνει πράξη έως τώρα.

Λόγω λοιπόν του συνεχόμενου αυτού αποκλεισμού τους, οι επιχειρηματίες του κλάδου είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ», το οποίο είχε ανακοινωθεί πως θα δημοσιευθεί για επιχειρήσεις, καθώς αναμφίβολα μέσω αυτού θα εξοικονομούσαν μεγάλο μέρος του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων τους.
Και πάλι όμως, διαβάζοντας την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις που θα λειτουργήσουν αρνητικά για τα μικρά τουριστικά καταλύματα και δεν θα επιτρέψουν για άλλη μια φορά την πολυπόθητη ένταξη τους.

Έχουνε αιτηθεί στην τελική πρόσκληση να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τον κλάδο του Τουρισμού, να μειωθεί το ελάχιστο αρχικό ποσό επένδυσης στα 30.000 € καθώς και η δυναμικότητα της κάθε μονάδας να μειωθεί σε έως 60 κλίνες, έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα ενίσχυσης στα πολύ μικρά τουριστικά καταλύματα.

Kρίνεται αναγκαία η προκήρυξη ενός προγράμματος που θα απευθύνεται αποκλειστικά στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δίνοντας τους τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ώστε να είναι ανταγωνιστικές και κατ’ επέκταση βιώσιμες.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα τύχουν ίσης αντιμετώπισης και θα λάβουν ίσες ευκαιρίες με τις υπόλοιπες
τουριστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αυτού του κλάδου, καθώς συνεισφέρουν εξίσου τα μέγιστα στο τουριστικό προϊόν της χώρας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

Πηγή: pancreta.gr