Κόπηκαν 6 στις 10 αιτήσεις για Επιστρεπτέα Προκαταβολή - Ειδήσεις Pancreta

Ζητούσαν ενισχύσεις επιχειρήσεις με τζίρο μικρότερο από 200 ευρώ το μήνα. Τρεις στις 10 αιτήσεις προέρχονταν από εταιρείες ή επαγγελματίες με αύξηση τζίρου. Ανοιξε η πλατφόρμα. Από τις 721.396 αιτήσεις πέρασαν μόλις 286.181.

Στο ίδιο έργο θεατές, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών καθώς και στον έκτο κύκλο οι αιτήσεις από μη δικαιούχους επιστρεπτέας προκαταβολής ξεπέρασαν τις μισές. Τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι από τις 721.396 αιτήσεις οι δικαιούχοι είναι μόλις 286.181 με βασικότερες αιτίες απόρριψης της αίτησης είτε την αύξηση τζίρου , είτε, ακόμα χειρότερα, την αδυναμία εμφάνισης δηλωμένου τζίρου τουλάχιστον 200 ευρώ το μήνα. Η δεύτερη κατηγορία των αιτούντων με τζίρο -ψίχουλα φτάνουν τους 188.804 και βάζουν υποψηφιότητα για φορολογικό έλεγχο, μόλις περάσει το τσουνάμι της πανδημίας.

Αναλυτικά από την προκαταρκτική ανάλυση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, προκύπτει ότι από τις 721.396 επιχειρήσεις που υπέβαλαν οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δικαιούχοι είναι οι 286.181.

Αναφορικά με τους λόγους απόρριψης, προκύπτει ότι:

• 138.461 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον τζίρο αναφοράς (τζίρο Ιανουαρίου 2020),

• 175.855 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον τζίρο αναφοράς,

• 188.804 επιχειρήσεις δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ. Από αυτές, 21.530 έχουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021 και 124.260 επιχειρήσεις έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020.

• 194.950 επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη πριν από το 2018, εμφανίζουν αύξηση τζίρου το 2020, σε σχέση με το 2019. Από αυτές, 54.796 έχουν αύξηση τζίρου και τον Ιανουάριο του 2021, 45.838 έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουάριο του 2021 και 46.087 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ.

Σήμερα, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 6ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 λήγει την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021.

Η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους δικαιούχους θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες και το συνολικό ύψος πληρωμών υπολογίζεται σε 530 εκατ. ευρώ.


Πηγή: euro2day.gr