Σε δημόσια διαβούλευση η νέα Κανονιστική Πράξη για έργα και τομές στους δρόμους του Δήμου Ηρακλείου - Ειδήσεις Pancreta

Σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες τέθηκε όπως αποφασίστηκε από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και όπως προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ο νέος κανονισμός αναφορικά με τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής ή εκσκαφής σε οδούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το περιεχόμενο της Κανονιστικής Πράξης επεσήμανε ότι πρόκειται για ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας καθώς «αφορά σε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στην πόλη από τα έργα τα οποία εκτελούνται από εταιρίες για την εγκατάσταση δικτύων. Το αποτέλεσμα αυτών των εργασιών σε ότι αφορά τον ίδιο το δημόσιο χώρο, δηλαδή κυρίως τους δρόμους, είναι οι τομές οι οποίες αποκαθίστανται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά αφήνουν πάρα πολύ μεγάλες πληγές στην πόλη και επιβαρύνουν συλλογικά τη λειτουργία της πόλης πάρα πολύ.».

Για ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο email leventakis-g@heraklion.gr και στο τηλέφωνο 2813409873.

Η λήξη της δημόσιας διαβούλευσης είναι στις 20/7/2024 .


Πηγή: pancreta.gr