Πρώτη συνάντηση εργασίας για τη στοχοθεσία του Δήμου παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού - Ειδήσεις Pancreta

Συνάντηση εργασίας για την στοχοθεσία του Δήμου Ηρακλείου για το 2024 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12/2 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, της Αρμόδιας Αντιδημάρχου Διοίκησης και Προγραμματισμού Ιωάννας Καλονάκη, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρίας Σκραφνάκη και του συνόλου των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Δήμου Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι η στενή και υγιής συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή παραγωγή και εκτέλεση μιας ενιαίας στοχοθεσίας σε μια περίοδο που σημαντικά ζητήματα πιέζουν χρονικά τον Δήμο. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη σύσταση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024 καθώς και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για να συμπληρώσει ότι «ο Δήμος έχει πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαπιστώνω σε κάθε συνεργασία και αυτό βεβαίως θέτει ακόμα πιο επιτακτικά το ζήτημα της παραγωγής έργου».

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Προγραμματισμού Ιωάννα Καλονάκη δήλωσε με τη σειρά της ότι αντιλαμβάνεται τον όγκο εργασίας που απαιτείται για τη στοχοθεσία, τη σύσταση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών και το Επιχειρησιακό Σχέδιο τόνισε όμως ότι πρόκειται για αλληλένδετα ζητήματα. «Κοινή επιδίωξη όλων μας πρέπει να είναι η πρόοδος του Δήμου και σε αυτό το επίπεδο είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών» δήλωσε η Αντιδήμαρχος.

Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, αφού υπενθύμισε στους επικεφαλής των Διευθύνσεων ότι παραμένει στο πλευρό τους, δήλωσε σχετικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης του Δήμου από προγράμματα ότι «Θα είμαστε διεκδικητικοί και πρέπει να είμαστε πρώτοι στην απορροφητικότητα των προγραμμάτων. Είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε και να θέσουμε στόχους τους οποίους πρέπει να τους πετύχουμε ως ομάδα.».

Στην συνάντηση της Δευτέρας για τον συντονισμό της στοχοθεσίας, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων κλήθηκαν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους γύρω από τους στόχους που τους αφορούν ενώ, όπως αναφέρθηκε, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης Δημάρχου θα ακολουθήσει ο επιμερισμός και η συγκεκριμενοποίηση των στόχων. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας, η συνάντηση θα πραγματοποιείται σε σταθερή βάση κάθε 15 ημέρες ενώ μία φορά το μήνα θα συμμετέχει και ο Δήμαρχος Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι η στοχοθεσία στον Δημόσιο Τομέα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του νέου, αναμορφωμένου συστήματος αξιολόγησης το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο του 2023 και αρθρώνεται γύρω από τρεις κατηγορίες στόχων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας.


Πηγή: pancreta.gr