«ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ»: Παρουσιάζεται στο κοινό το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης της Λότζια - Ειδήσεις Pancreta

Οι σημαντικές μετατροπές στη κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες έγιναν στο κτήριο της Λότζια, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ», παρουσιάζονται στο κοινό τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, σε ανοιχτή εκδήλωση από τις 11:00 – 14:00 και σε ειδική τελετή εγκαινίων στις 18:30.

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζια – Δημαρχείου Ηρακλείου» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων τόσο στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, όσο και στο Δημαρχείο Ηρακλείου είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια και η μείωση του κόστους συντήρησης με τη χρήση και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τελικά η μετατροπή τους σε «πράσινα» κτήρια.

Για την βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης, στο Δημαρχείο Ηρακλείου εφαρμόστηκαν πρακτικές βιώσιμου σχεδιασμού. Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των εξωτερικών ανοιγμάτων, των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και του συστήματος φωτισμού με λαμπτήρες LED,  εγκατάσταση συστημάτων αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης, φωτοβολταϊκού συστήματος, σύγχρονων συστημάτων αερισμού και εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας και συστήματος ελέγχου για τη διαχείριση παραγωγής και χρήσης ενέργειας.

Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου δια του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


Πηγή: pancreta.gr