Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια - Ειδήσεις Pancreta

Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17.55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου  στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τα αιτήματα (3) τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 820/2022 Οικονομικής Επιτροπής).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τα αιτήματα
των τμημάτων : Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών και Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας (απόφαση 821/2022 Οικονομικής Επιτροπής).

3. Τροποποίηση  αποφάσεων του Δ.Σ. α) της 868/2019 ως προς την αντικατάσταση μέλους των Επίτροπων Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κέντρου Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου  β) της 981/2019 ως προς την αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ηρακλείου.

4. Παράταση μέτρου θέσπισης ειδικού τιμολογίου ύδρευσης για καταναλωτές σε κατάσταση ενδείας (απόφαση 224/2022 Δ.Ε.Υ.Α.Η.) .

5. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Γ’ δόση 2022) και εξειδίκευση δαπάνης.

6. Συζήτηση για το Β.Ο.Α.Κ.


Πηγή: pancreta.gr