Ο κ. Λαμπρινός προχώρησε με γραπτή δήλωση στην ανακοίνωση του νέου δημοτικού σχήματος.

οι Αντιδημαρχίες έχουν ως εξής:

- Πέτρος Ινιωτακης: Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Συντονισμού Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

- Γιώργος Καραντινός: Αντιδημαρχία Οικονομικών, στην οποία προστίθεται και η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών

- Χάρης Μαμουλάκης: Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου

-Γιάννης Ρασούλης: Αντιδημαρχία Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας

- Μαρία Καναβάκη: Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, εποπτείας Κοινωνικών Δομών Μετανάστευσης, ΚΕΣΑΝ  

- Αριστέα Πλεύρη: Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Μνημείων

- Γιάννης Αναστασάκης: Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

- Κώστας Βαρδαβάς: Αντιδημαρχία Διοικητικών Υπηρεσιών, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, ΚΕΠ

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

- Εντεταλμένος σύμβουλος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, και Καινοτομίας ο κ. Γιώργος Βλαχάκης

- Εντεταλμένος σύμβουλος Καταγραφής και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας η κ. Στέλα Αρχοντάκη

- Εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  ο κ. Μανώλης Χαιρέτης

- Εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας ο κ. Μαρίνος Παττακός

- Εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού ο κ. Gian Andrea Paolo Garancini


Πηγή: pancreta