Απαλλάχθηκε ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ειρηναίος λόγω προβλημάτων υγείας - Ειδήσεις Pancreta
Ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος
ICON PRESS / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
 
Σε διαδικασίες εκλογής νέου αρχιεπισκόπου οδεύει η Εκκλησία της Κρήτης, καθώς η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης αποφάσισε την απαλλαγή του αρχιεπισκόπου Ειρηναίου από τα καθήκοντά του, λόγω των χρόνιων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Με ομόφωνη απόφαση της η Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής του αρχιεπισκόπου Κρήτης, Ειρηναίου από τα καθήκοντα του, καθώς το πόρισμα των πανεπιστημιακών ιατρών, που ορίσθηκαν για να γνωματεύσουν για την υγεία του, έκρινε πως τα προβλήματα της υγείας του είναι μη αναστρέψιμα και καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η απόφαση των αρχιερέων της Κρήτης θα αποσταλεί προς έγκριση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και εφόσον αυτό γίνει θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μεῖζον θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί λήψη Ἀπόφασης, σχετικῶς πρός ὅσα ὁρίζονται στό ἄρθρο 39, παράγραφος 2, τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὡς πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου, ἐξ αἰτίας τῶν χρονίων καί μή ἀναστρέψιμων προβλημάτων τῆς ὑγείας του.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψη τίς ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Πρωτοδικῶν ἔνορκες πιστοποιήσεις τῶν τριῶν ἰατρῶν – Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, ὁμόφωνα ἀποφαίνεται περί τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀπό τά καθήκοντά του καί ἀποστέλλει τήν ἀπόφασή Της, πρός ἔγκριση ἤ μή, πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη στό πρόσωπο, τήν προσφορά καί τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου Της κ. Εἰρηναίου, ἔλαβε ὁμόφωνα τή δύσκολη αὐτή Ἀπόφαση.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέσα στίς δυσκολίες τῆς πανδημίας, καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ ὑπευθυνότητα καί σύνεση νά σταθοῦμε ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ παγκόσμιου κινδύνου καί νά συμβάλομε ὅλοι μαζί, μέ ὅσα μέσα ἡ ἰατρική ἐπιστήμη προσφέρει, καί μέ τήν τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, μέ πνεῦμα ἑνότητας καί ἀλληλοσεβασμοῦ, στήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καί στήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς της.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, καλεῖ τόν πιστό λαό τῆς Ἐκκλησίας μέ προσευχή, σύνεση καί προσοχή, νά διέλθουμε τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν καί νά φθάσουμε αἰσίως νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη Χριστιανική Ἑορτή τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων.


Πηγή: efsyn.gr