Ενεργοί Πολίτες Ηρακλείου: Ερώτηση για την καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων - Ειδήσεις Pancreta
Η ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο δια του προέδρου
 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο δια του προέδρου
Κοιν. Δήμαρχο Ηρακλείου
Ηράκλειο 13/9/2021
ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 

Με  ερώτηση μας τον Αύγουστο του 2018  είχαμε  ζητήσει από την Δημοτική αρχή να δοθούν  αναλυτικά στοιχεία μεταξύ άλλων για :

  • Σε πόσα σχολικά  κτίρια έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά πυρασφάλειας και είναι σε ισχύ;
  • Πόσα σχολικά  κτίρια, όλων των βαθμίδων, είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του νόμου και έχουν πιστοποίηση  καταλληλόλητας;
  •  Αν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας στα κτίρια και αν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και πιστοποιήσεις σε ευαίσθητους εξοπλισμούς (λεβητοστάσια, ανελκυστήρες, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κλπ)

Επανερχόμαστε σήμερα (Σεπτέμβριος 2021) ζητώντας να κατατεθούν εγγράφως τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την υφιστάμενη  σημερινή κατάσταση".

Η δημοτική ομάδα των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


Πηγή: pancreta.gr