Αντίθετος με την προτεινόμενη διάταξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μείωση της προθεσμίας για τη διόρθωση λαθών στο Κτηματολόγιο εμφανίζεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου.

Η ρύθμιση προβλέπει τη μείωση κατά έξι χρόνια της προθεσμίας για τη διόρθωση λαθών στο Κτηματολόγιο, με μία μοναδική προθεσμία, την 31η Δεκεμβρίου 2020, για τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών.

Σύμφωνα με τον ΔΣΗ, η ρύθμιση εισάγεται αιφνιδιαστικά και προβλέπει την αδικαιολόγητη σύντμηση της προθεσμίας ενώ τονίζει ότι «είναι άκρως προβληματική και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες».

Τέλος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει την προτεινόμενη διάταξη, διατηρώντας σε ισχύ την υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη λήξη της προθεσμίας στις 31-12-2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΣΗ:

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει δημόσια την πλήρη αντίθεση του στην προτεινόμενη διάταξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιέχεται στο σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση κι άλλα επείγοντα ζητήματα» και εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή, με την οποία θεσπίζεται - ανεξάρτητα από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή της χώρας - μία μοναδική προθεσμία, η 31η Δεκεμβρίου 2020, για τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών.

Η ανωτέρω ρύθμιση που εισάγεται αιφνιδιαστικά και προβλέπει την αδικαιολόγητη σύντμηση της προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.2664/1998 (η οποία για τα υπαγόμενα στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου ακίνητα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026), είναι άκρως προβληματική και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες αφού θα υποχρεώσει χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να αποδυθούν μέχρι την 31-12-2020, σε ένα πραγματικό αγώνα δρόμου για να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους και να αποτρέψουν την δημιουργία τετελεσμένων και μη αναστρέψιμων καταστάσεων.

Η μη εμπρόθεσμη αμφισβήτηση της ακρίβειας των πρώτων εγγραφών ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για τη διόρθωσή τους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, τις καθιστά οριστικές και παράγεται αμάχητο τεκμήριο για την ορθότητά τους.

Με την υπενθύμιση της πλημμελούς λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου και του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου καθώς και των γνωστών καθυστερήσεων στην απονομή της Δικαιοσύνης, παραγόντων που επιτείνουν τη δυσχέρεια εφαρμογής της προτεινόμενης διάταξης και με την επισήμανση των σοβαρότατων επιπτώσεων που θα προκληθούν από την ενδεχόμενη απώλεια της ανωτέρω ασφυκτικής προθεσμίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου καλεί την Κυβέρνηση, έστω την ύστατη στιγμή, να αποσύρει την προτεινόμενη διάταξη, διατηρώντας σε ισχύ την υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη λήξη της προθεσμίας στις 31-12-2026».

Διαμαρτυρία του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Την έντονη διαφωνία του με τη ρύθμιση που προβλέπει τη μείωση κατά έξι χρόνια της προθεσμίας για τη διόρθωση λαθών στο Κτηματολόγιο, εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με επιστολή που απευθύνει στον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη.

Μέσω της επιστολής, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τη ρύθμιση, την οποία χαρακτηρίζει καταστροφική.

Η παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ:


Πηγή: efsyn.gr