Το τέλος του καλοκαιριού θα είναι, αν όλα πάνε όπως σχεδιάζονται, η περίοδος που θα ανασάνει μερικώς το κέντρο της πόλης από το χάος που έχει δημιουργήσει το τεράστιο εργοτάξιο των Δικαιοσύνης, Ίδης και Καλοκαιρινού.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, ο κύριος όγκος του έργου στην Ίδης, αν δεν υπάρξει κάποιο σημαντικό ζήτημα ή κάποιο άλλο θέμα, θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Αυγούστου.

Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται και παράδοση του έργου, αφού θα υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες, καθώς και η αναγκαία τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού. Η Ίδης ωστόσο προβλέπεται να είναι προσπελάσιμη από τους πολίτες και τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της πόλης, οπότε και θα δοθεί μια σχετική ανάσα στο κέντρο.

Τονίζεται ωστόσο ότι παρά τις διαβεβαιώσεις της δημοτικής Αρχής και παρά τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, η εικόνα που παρουσιάζει εδώ και μήνες το κέντρο της πόλης έχει οδηγήσει σε δραματικές μειώσεις τζίρων των επιχειρήσεων αλλά και σε μειώσεις επισκέψεων ακόμα και μόνιμων κατοίκων του δήμου, οι οποίοι προτιμούν να κινηθούν έξω από την καρδιά της πόλης για να αποφύγουν σκόνη και ταλαιπωρία.

Οι επιχειρηματίες του κέντρου παράλληλα, εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το πώς θα μπορέσει να αναχαιτιστεί αυτό το αρνητικό κλίμα αλλά και να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες των εργοταξίων, που θεωρούν ότι τους έχουν οδηγήσει στο χείλος της καταστροφής.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται τα έργα και στη λεωφόρο Δικαιοσύνης, όπου και υφίσταται το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο εργοτάξιο στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν από τη δημοτική Αρχή και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, μετά το τέλος του βασικού όγκου εργασιών στην Ίδης, τα συνεργεία θα είναι έτοιμα για να προχωρήσουν στη σκυροδέτηση της Δικαιοσύνης, που συνεπάγεται και την άμεση τοποθέτηση τσιμέντου για τη βελτίωση τουλάχιστον των υφιστάμενων συνθηκών.

Αναφορικά με τα υλικά και τις πλάκες της Δικαιοσύνης, υπάρχει η δέσμευση πως δεν θα υπάρχουν πρόσθετες καθυστερήσεις, αφού τα υλικά βρίσκονται ήδη στη φάση παραγωγής και δεν πρόκειται, όπως διαμηνύουν οι εμπλεκόμενοι, να υπάρξουν αντίστοιχα θέματα με αυτά που παρουσιάστηκαν στην Ίδης.


Πηγή: patris.gr