Επιστήμονες ανακάλυψαν νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα εγκεφαλικά κύτταρα - Ειδήσεις Pancreta

Ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούν τα εγκεφαλικά κύτταρα, σημείωσε επιστημονική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ στη Βρετανία. Αυτή η ανακάλυψη, θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανεύρεση νέων θεραπειών για νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις.

Τα νευρικά κύτταρα ή νευρώνες είναι τα δομικά υλικά του εγκεφάλου τα οποία σχηματίζουν ένα δίκτυο επικοινωνίας και ηλεκτρικής δραστηριότητας μέσω των συνάψεων, τα σημεία όπου απελευθερώνονται μόρια για να δώσουν σήμα στο επόμενο κύτταρο. Όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν ή θυμούνται πράγματα, αυτό το σήμα ενισχύεται.

Όταν η επικοινωνία μεταξύ των συνάψεων αποτυχαίνει, τα κυκλώματα καταστρέφονται. Με την απώλεια των κυκλωμάτων, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και εκτελούν καθημερινές εργασίες. Αυτό παρατηρείται στις γνωστικές διαταραχές, όπως είναι οι μορφές άνοιας και ορισμένες καταστάσεις ψυχικής υγείας.

Η λειτουργία των νευρικών κυττάρων και των συνάψεων εξαρτάται από τις πρωτεΐνες που κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας πληροφορίες που κωδικοποιούνται στο γενετικό υλικό που ονομάζεται RNA. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα RNA βρίσκονται ακριβώς όπου και όταν χρειάζονται για τη συναπτική σηματοδότηση, επειδή κάποιο είδος συναπτικής «ετικέτας» επισημαίνει τη σωστή ενεργή σύναψη. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πρόσφατα, ότι μπορούν να προσθέσουν μια μεθυλική ομάδα σε μια από τις βάσεις του RNA, η οποία σηματοδοτεί το μήνυμα του RNA. Μια τέτοια προσθήκη μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση των πρωτεϊνών με το DNA ή το RNA και κατά συνέπεια να σταματήσει την παραγωγή πρωτεϊνών. Αυτή η νέα μελέτη δείχνει ότι η σήμανση του RNA μπορεί να αντιστραφεί στις συνάψεις και ως εκ τούτου να λειτουργήσει ως συναπτική «ετικέτα».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένο μικροσκόπιο για να εξετάσουν τις αλλαγές στον χρόνο και την θέση στις συνάψεις των συγκεκριμένων RNA, καθώς και μια τεχνική αλληλούχισης για να χαρακτηρίσουν αυτά τα RNA σε εγκεφαλικό ιστό από τον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου πολύ σημαντική για το σχηματισμό της μνήμης.

«Σε αυτή τη νέα μελέτη, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα τους γονιδιωματικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν στις συνάψεις. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν μεθυλικές ομάδες που τοποθετούνται σε μηνύματα RNA και αφαιρούνται όταν μια σύναψη είναι ενεργή. Οι επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές για τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά και για αναστρέψιμες ψυχιατρικές ψυχικές καταστάσεις όπως το άγχος και οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες σε πρώιμο στάδιο, όπως η άνοια», ανέφεραν οι επιστήμονες.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση «Molecular Psychiatry»,

ΠΗΓΗ : Medicalxpress


Πηγή: ertnews.gr