Τρεις πρωτοποριακές εργασίες υγείας για την εξυπηρέτηση των ασθενών και τον κατευνασμό του ανθρώπινου πόνου θα παρουσιάσει το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο συμμετέχει και φέτος στο συνέδριο φορέων και ειδικών της ψηφιακής υγείας από όλο τον κόσμο, με την ονομασία Dhealth Conference 2017, που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, στις 19-22 Οκτωβρίου 2017. Ταυτόχρονα συμμετέχει και στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Διαλειτουργικότητας HL7 - IHIC 2017, στις 22-24 Οκτωβρίου 2017, στο ίδιο μέρος.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ υποστηρίζει με την παρουσία του τις δύο αυτές εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας καινοτόμες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση πρόσφατων έργων στα οποία έχει συμμετάσχει, όπως το pMedicine, το Eureca, το Reaction και το MyHealthAvatar.

Παράλληλα οργανώνει, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), μία ειδική συνεδρία, όπου θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα του έργου iManageCancer, καθώς και το όραμα του έργου Bounce αναφορικά με την ενδυνάμωση των ασθενών, την αυτοδιαχείριση και την ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών.

Συμμετέχει επίσης σε δημόσια συζήτηση με θέμα «ICT & Business Analytics in e-Health», μαζί με αναγνωρισμένες εταιρίες πληροφορικής.

Το ΙΠ-ΙΤΕ συμμετέχει στο συνέδριο IHIC με τρεις εργασίες που αφορούν:

• την εφαρμογή λειτουργικών μοντέλων για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας κατά την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων φροντίδας,

• τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και

• τη δημιουργία προδιαγραφών με βάση το πρότυπο ISO / HL7 27932: 2009 για την ηλεκτρονική καταγραφή συνεδριών αιμοκάθαρσης. Τέλος προεδρεύει σε συνεδρία με θέμα «Υποδομές και Υπηρεσίες Μετασχηματισμού της Υγειονομικής Περίθαλψης».

Παράλληλα, το ΙΠ-ΙΤΕ ως καινοτόμο ερευνητικό κέντρο υποστηρίζει και συμμετέχει με την εκπαίδευση στελεχών του στο πρώτο Ευρωπαϊκό HL7 FHIR® Datathon, στη χρήση του νέου πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Πληροφορικής, «το ΙΤΕ είναι κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας, που τα τελευταία χρόνια έχει εδραιώσει σημαντικά τη θέση του στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και της υπολογιστικής ιατρικής με την ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστικών μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στην ευρύτερη περιοχή της εξατομικευμένης, προγνωστικής και προληπτικής ιατρικής.

»Το ΙΠ-ΙΤΕ διακρίνεται για την εφαρμοσμένη έρευνα και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι πλήθος εργαλείων και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί κατά το παρελθόν λειτουργούν σήμερα σε μεγάλο αριθμό μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα.

»Σκοπός του DHealth Conference είναι να ενισχύσει τον ρόλο της ηλεκτρονικής υγείας ως καταλύτη μεταρρύθμισης και μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας και να συνεχίσει τη συζήτηση, διασυνδέοντας όσους ασκούν και σχεδιάζουν πολιτικές Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της ψηφιακής υγείας, προερχόμενων τόσο από την Ελλάδα, όσο και από ευρωπαϊκά κράτη και χώρες από όλο τον κόσμο».

Συντάκτης: Παναγιώτης Γεωργουδής

πηγή


Πηγή: pancreta