Ομόφωνη έγκριση της εισήγησης του Δημάρχου Ηρακλείου από την Δημοτική Επιτροπή για τη νέα Κανονιστική Πράξη - Ειδήσεις Pancreta

Αλλαγή σελίδας στο Δήμο Ηρακλείου: Νέοι κανόνες για έργα και τομές στους δρόμους με στόχο την προστασία των ασφαλτοστρωμένων οδών αλλά και των δένδρων

Ομόφωνα δεκτή έγινε από τη Δημοτική Επιτροπή η εισήγηση του Δημάρχου Ηρακλείου και Προέδρου της Αλέξη Καλοκαιρινού προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος «Κανονισμός για τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής ή εκσκαφής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου».

Η Κανονιστική Πράξη για τις τομές των ασφαλτοστρωμένων οδών έρχεται ως συνέχεια της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής να μπει ένα φρένο στις αυθαιρεσίες και τις καταστροφές στο περιβάλλον του Δημόσιου χώρου, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο μια νέα σελίδα για την πόλη μέσω της εφαρμογής ενός καινοτόμου κανονιστικού πλαισίου, που αξιοποιεί στο μέγιστο το πεδίο νομοθετικών ρυθμίσεων που μπορεί να θέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως δήλωσε κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής το μεσημέρι της Τρίτης 9/7, ο Δήμαρχος Ηρακλείου: «Το ζήτημα το οποίο εισάγεται σήμερα έχει μια ιδιαίτερη σημασία διότι δίνει και ένα στίγμα για την αντίληψη την οποία έχει η Δημοτική Αρχή για τις Κανονιστικές Πράξεις. Αυτό αφορά το σύνολο των κανονιστικών πράξεων και το ζήτημα είναι να εξαντλήσουν, προς την κατεύθυνση της δημόσιας ωφέλειας, την νομοθετική αρμοδιότητα η οποία δίνεται στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Το ζήτημα το οποίο εισάγεται σήμερα, έχει και μια ιδιαίτερη σημασία διότι αφορά σε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στην πόλη από τα έργα τα οποία εκτελούνται από εταιρίες για την εγκατάσταση δικτύων. Το αποτέλεσμα αυτών των εργασιών σε ότι αφορά τον ίδιο το δημόσιο χώρο, δηλαδή κυρίως τους δρόμους, είναι οι τομές οι οποίες αποκαθίστανται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά αφήνουν πάρα πολύ μεγάλες πληγές στην πόλη και επιβαρύνουν συλλογικά τη λειτουργία της πόλης πάρα πολύ. Υπήρχε μια κανονιστική πράξη από το 2007. Ήταν προφανές ότι αυτή η πράξη έπρεπε να επικαιροποιηθεί. Αλλά δεν πρόκειται για μια επικαιροποίηση της πράξης, αλλά για αντικατάσταση της κανονιστικής αυτής διάταξης με μια νέα, η οποία  βασίστηκε και στα πλέον σύγχρονα πρότυπα και έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός προσδιόρισε το νέο κανονιστικό πλαίσιο ως «ευρύ και αυστηρό» αναλύοντας τα σημεία – κλειδιά που θα εξασφαλίσουν την προστασία του δημόσιου αστικού περιβάλλοντος: «Το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο προτείνεται είναι ευρύ και είναι και αυστηρό. Η κύρια διάταξη είναι ότι πρακτικά επιβάλλει την πλήρη ανακατασκευή δρόμων που έχουν γίνει σε βάθος 6,5 ετών, δηλαδή μίας πενταετίας προσθέτοντας τους 18 μήνες της οριστικής παραλαβής. Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος θεωρούμε ότι εξυπηρετεί τη δημόσια ωφέλεια διότι οι δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί σωστά, δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε μια μικρή αποκατάσταση. Επιβάλλουμε στις εταιρίες αυτή την υποχρέωση. Για τους δρόμους παλαιότερης κατασκευής, τα βασικά σημεία της Κανονιστικής Πράξης είναι ότι απαιτούμε να υπάρχει η απόλυτη ισοϋψία δηλαδή να μην υπάρχουν βυθίσεις ή εξάρσεις και ο ίδιος συντελεστής τριβής το οποίο είναι το βασικό θέμα ασφάλειας. Αυτή η απαίτηση εκτείνεται και σε δρόμους που μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είναι παλιάς κατασκευής και εκεί μπορεί να προκύψει η ανάγκη ολικής ανακατασκευής των δρόμων αυτών αν δεν μπορεί να επιτευχθεί το ζητούμενο του ίδιου συντελεστή τριβής. Με αυτές τις διατάξεις, σε συνδυασμό και με τις ρήτρες που βάζουμε για την απόκλιση από το πλαίσιο, δημιουργεί μια πολύ συνεκτική κανονιστική πράξη η οποία επιπλέον έχει και την καινοτομία ότι προβλέπει και διατάξεις για την διαφύλαξη της υγείας του πρασίνου. Συνολικά είναι κάτι που είναι δικό μας δημιούργημα και ευχόμαστε να αποτελέσει ένα πρότυπο και για άλλους Δήμους της χώρας.».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν παρέλειψε επίσης να τονίσει ότι το τρέχων διάστημα, στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκονται Κανονιστικές Πράξεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων Κανονιστικών Πράξεων για μια σειρά άλλων σημαντικών ζητημάτων. Ευχαρίστησε τέλος τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Γιώργο Σισαμάκη και Νίκο Γιαλιτάκη, καθώς και την Νομική Υπηρεσία, την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Πρασίνου για τη συνεργασία τους.

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα Κανονιστική Πράξη είχε καταρτιστεί το 2007 και η νέα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες ημέρες.


Πηγή: pancreta.gr