Αλλάζουν οι περιβαλλοντικοί όροι του νέου αεροδρομίου Καστελλίου - Ειδήσεις Pancreta

Με απόφαση του αρμόδιου γενικού διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του νέου αερολιμένα Καστελλίου, καθώς και των οδικών του συνδέσεων, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ οικ. 143779/28.8.2009.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του Νέου Αερολιμένα Καστελλίου Κρήτης, γίνονται αλλαγές που αφορούν στην αναδιάταξη, προσαρμογή και εξειδίκευση των παρακάτω:

 • Αναδιάταξη των τροχιοδρόμων.
 • Προσαρμογή στην μικρή μεταβολή των προβλέψεων κίνησης αεροσκαφών και επιβατών.
 • Πρόβλεψη απομονωμένης θέσης στάθμευσης για αεροσκάφος που για λόγους ασφάλειας πρέπει να απομονωθεί από τις συνήθεις δραστηριότητες του αεροδρομίου.
 • Εξειδίκευση θέσης και σχεδιασμού των εγκαταστάσεων εντός του αερολιμένα, όπως:
 1. Ο αεροσταθμός (terminal).
 2. Οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις λειτουργίας.
 3. Ο πύργος ελέγχου και ο μετεωρολογικός σταθμός.
 4. Ο σταθμός πυροσβεστικής, η υπερυψωμένη δεξαμενή νερού και το κτίριο της αστυνομίας.
 5. Οι χώροι στάθμευσης οχημάτων.
 6. Ο σταθμός συλλογής στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων.
 7. Η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και το σύστημα διάθεσης του ανακτημένου νερού.
 • Προσαρμογή της περιμετρικής οδού και των εσωτερικών οδών του αεροδρομίου.
 • Προσαρμογή της χωρητικότητας της μονάδας αποθήκευσης και διανομής καυσίμων αεροσκαφών και πρόβλεψη σταθμού καυσίμων οχημάτων που κινούνται στον εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου (airside).
 • Εξειδίκευση της διαχείρισης και διάθεσης ομβρίων υδάτων ανάλογα με την πιθανότητα ρύπανσής τους.
 • Εξειδίκευση των θέσεων των μελλοντικών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Ο νέος αερολιμένας Καστελίου Κρήτης σχεδιάζεται δίπλα στο υπάρχον στρατιωτικό αεροδρόμιο, σε απόσταση περίπου 35 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου, με τελικό μήκος διαδρόμου 3.200 μ..

Πηγή


Πηγή: pancreta.gr