Η Γαλλίδα φωτογράφος Veronique l’Hoste και η Ελληνίδα φωτογράφος Μαρία Χουλάκη, φιλοξενήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, στο Δήμο Πλατανιά, για μια φωτογραφική αποτύπωση, στα ίχνη της Γερμανικής κατοχής στην Κρήτη. Στόχος της δράσης, είναι η δημιουργία σύγχρονων αρχείων για την Κρήτη και η διαμόρφωση μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού με έμφαση στη φωτογραφική αποτύπωση της ζωής στο νησί.
Παράλληλα αναμένεται να φωτιστεί ακόμη περισσότερο η βαναυσότητα της Γερμανικής κατοχής στην Κρήτη.

Σοφία Θεοδωράκη

Πηγή


Πηγή: pancreta