Δημοσιεύτηκε

Οι «διαπραγματεύσεις» δεν μ’ αφήνουνε να κοιμηθώ στις Πλάτρες.

Υ/Γ Το Κυπριακό δεν θα υπήρχε ούτε θα ήταν συνώνυμο του άλυτου ζητήματος, αν είχαμε λιγότερο φανατικούς πολιτικούς. Το 1913 η Αγγλία ήταν πρόθυμη να μας παραχωρήσει την Κύπρο με μόνο αντάλλαγμα τη χρήση αγκυροβολίου από το βρετανικό στόλο στο Αργοστόλι, σε περίπτωση πολέμου. Ο Δ. Γούναρης αρχηγός της φιλοβασιλικής παράταξης και εκφραστής της φιλογερμανικής πολιτικής του Κωνσταντίνου, είχε δηλώσει τότε: «Προτιμότερον να απωλέσωμεν την μακρινήν δι’ ημάς νήσον παρά να υποκύψωμεν εις τας βρετανικάς πιέσεις και εις την αχαλίνωτον φιλοδοξίαν του εκ Κρήτης υποτελούς τους (εννοώντας τον Βενιζέλο)..


Γ. Μαυρογορδάτος,1915, Ο εθνικός διχασμός

Κακατσάκη Χρύσα


Αναρτήθηκε από:

Χρύσα Κακατσάκη

Τα όνειρα είναι πολύ σκληρά για να τ' αντέξεις!!!