Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020 ξεκινάει το Β' κύκλο τριών προγραμμάτων, ο πρώτος κύκλος των οποίων ενεργοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2016.

Το νέο πρόγραμμα (Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση) αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

Δείτε πληροφορίες στο http://www.entec.biz/consultants/en/news/227-espa-3-1