Μουσική και Ειδική Αγωγή: Η συνάντηση, μέσω της μουσικής, με τον «αλλιώτικο άλλο»

Στην ανάπτυξη του παιδιού, η μουσική προηγείται της γλώσσας. Τα μπαμπαλίσματα, οι ήχοι με παιδικά κρόταλα και κουδουνίστρες, τα μουρμουρητά των πολύ μικρών παιδιών το μαρτυρούν σε όλους. Η μουσική δηλαδή μπορεί να επιτρέψει την επικοινωνία ακόμα και εκεί που η γλώσσα δεν έχει μπορέσει ακόμα να αναπτυχθεί...

Kalo Mesimeri