Δίδακτρα για τη συμμετοχή και στα 2 σεμινάρια: 40 € και δώρο το e-learning σεμινάριο: «Η Μουσική στην Τέχνη: Δραστηριότητες και Παιχνίδια με Άξονα τη Μουσική και τα Έργα Τέχνης» (Διάρκεια 2 Μήνες, αναλογία σε ώρες 75)

* Λόγω του Βιωματικού χαρακτήρα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή για να εξασφαλίσουν θέση.

Hράκλειο - Σάββατο 06/04/2019: Μουσική και Παραμύθι

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Μουσική και Παραμύθι: μια αμφίδρομη σχέση με καρπό τη γλώσσα

Κατά κοινή αντίληψη στη λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί τον μεταφραστή σε μία καλύτερη ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου. Με τον ίδιο τρόπο, η μεταφορά ενός έργου τέχνης σε μια άλλη μορφή μπορεί να αποτελέσει, για αυτόν που την πραγματοποιεί, ένα σημαντικό εργαλείο κατάκτησης της γλώσσας. Στόχος του σεμιναρίου είναι να δείξει με ποιον τρόπο η μουσική μπορεί να κάνει αυτή τη «μεταφορά» ενισχύοντας το κίνητρο για μάθηση, αλλά και τη ίδια τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών.

Στο μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου θα δούμε βιωματικά το πώς μπορούμε παίξουμε μουσική με αφορμή ένα βιβλίο αλλά και πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιβλίο παίζοντας με τη μουσική. Στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε το μοντέλο εκείνο με το οποίο μπορούμε να πραγματοποιούμε κάθε φορά αυτή τη μεταφορά ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τους στόχους μας.

Περισσότερα ΕΔΩ

Hράκλειο - Κυριακή 07/04/2019: Μουσική και Ειδική Αγωγή

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Μουσική και Ειδική Αγωγή: Η συνάντηση, μέσω της μουσικής, με τον «αλλιώτικο άλλο»

Στην ανάπτυξη του παιδιού, η μουσική προηγείται της γλώσσας. Τα μπαμπαλίσματα, οι ήχοι με παιδικά κρόταλα και κουδουνίστρες, τα μουρμουρητά των πολύ μικρών παιδιών το μαρτυρούν σε όλους. Η μουσική δηλαδή μπορεί να επιτρέψει την επικοινωνία ακόμα και εκεί που η γλώσσα δεν έχει μπορέσει ακόμα να αναπτυχθεί.

Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε πως το ακατανόητο αυτής της μουσικής επικοινωνίας μπορεί να είναι περισσότερο κοντά στην συνάντηση του ασυνειδήτου δύο υποκειμένων και πως αυτή η συνάντηση μπορεί να συμβάλει στη γενικότερη αγωγή και εκπαίδευση «αλλιώτικων παιδιών» παιδιών δηλαδή με αισθητηριακές, νοητικές ή ψυχικές δυσκολίες.

Περισσότερα ΕΔΩ