Ανοικτό  Ίδρυμα  Εκπαίδευσης  Κρήτης

Ημερολόγιο Σεμιναρίων και Ημερίδων  το Φεβρουάριο

 Ηράκλειο --- Σάββατο 09 Φεβρουαρίου 2019: Σεμινάριο

«Η Διαχείριση της Απώλειας στα παιδιά»

Ηράκλειο --- Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019: Σεμινάριο

«Πώς μιλάμε στα παιδιά για το διαζύγιο»

Παρακολουθήστε και τα 2 σεμινάρια το Σάββατο 09 & την Κυριακή

10 Φεβρουαρίου και κερδίστε ένα  e-learning σεμινάριο της επιλογής σας,

αξίας 100€

 Ηράκλειο --- Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019: Σεμινάριο

"Παραγωγή Γραπτού Λόγου στο Γυμνάσιο και Δημιουργική Γραφή»

 Ηράκλειο --- Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019: Σεμινάριο

«Νέες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Ιστορίας: Το Αμερικανικό

Παράδειγμα»

Παρακολουθήστε και τα 2 σεμινάρια το Σάββατο 16 & την

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου και κερδίστε ένα  e-learning σεμινάριο της επιλογής σας, αξίας 100€

 Ηράκλειο --- Σάββατο 23 & Κυριακή  24/02/2019: Σεμινάριο:
«Η Διδακτική της Γλώσσας και των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο
»

Πληροφορίες-Εγγραφές

2810.24.26.32  

aiecrete@anoikto.edu.gr  

https://www.facebook.com/aiecrete/

www.anoikto.edu.gr