Διεύθυνση:
Μακαρίου 36


Τηλέφωνα:
2810222959
FAX:
2810222985

Website


Περιγραφή:

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Φωτοβολταϊκά στο Ηράκλειο Κρήτης - Επιχορηγούμενα προγράμματα - Περιβαλλοντικές μελέτες - Γεωδαιτικές εφαρμογές - Σύμβουλοι επιχειρήσεων στο Ηράκλειο - Ενίσχυση επιχειρήσεων στο Ηράκλειο - Μελέτες Ηράκλειο - Χρηματοοικονομικές μελέτες στο Ηράκλειο - Σύμβουλοι ανάπτυξης και περιβάλλοντος Ηράκλειο

" H Entec Consultants με πολυετή εμπειρία στο χώρο (από το 2006) και σημαντικές συνεργασίες είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία ανάπτυξης και καθοδήγησης επιχειρηματικών λειτουργιών παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων και υλοποίησης επιχειρηματικών πλάνων.
Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην κατανόηση των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης σας, την ανάλυση των επενδυτικών δεδομένων και τη δημιουργική σύνδεση προτάσεων για να δοθούν βιώσιμες λύσεις.
Η Entec Consultants προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών καθοδήγησης, ανάπτυξης, ανάκαμψης επιχειρηματικών λειτουργιών και στηρίζει τον επιχειρηματία σε κάθε επιχειρηματική αναζήτηση, πρόβλημα ή καινοτομία.
Έως σήμερα πάνω από 2.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν βελτιώσει, αναπτύξει την επιχειρηματική τους λειτουργία με τις υπηρεσίες μας.
 
Υπηρεσίες-Προϊόντα
 • Αναπτυξιακός Νόμος – Επενδυτικός Νόμος
 • Επενδυτικά προγράμματα / Επιδοτήσεις
 • Επενδυτικά σχέδια
 • Επιδότηση για τις δαπάνες παγίων ή/και των λειτουργικών εξόδων
 • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας
 • Βελτίωση υφιστάμενης επιχείρησης
 • Ανάπτυξη Ενεργειακών Έργων (Φωτοβολταϊκά – Ανεμογεννήτριες)
 • Μηχανολογικές Μελέτες
 • Πιστοποιήσεις ISO 14000 / ISO 9001 / ISO 17025 / ISO 50000 / ISO 17000 , HACCP
 • Codex Alimentarius – Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων
 • Business Plan
 • Τραπεζική χρηματοδότηση
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συμβουλευτική Διαδοχής
 • Προγράμματα Leader
 • Προγράμματα Αλιείας
 • Θέση στην αγορά (ανάλυση ανταγωνισμού)
 • Ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Στρατηγική Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη πωλήσεων, Επιχειρηματική δικτύωση)
 • Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος
 • Οργάνωση επιχείρησης / εκπαίδευση στελεχών
 • Φοροτεχνικός Σχεδιασμός
 • Βιωσιμότητα (Ανάλυση της δραστηριότητας και λήψη δεικτών βάσει ιστορικότητας και αναμενόμενων αποτελεσμάτων)
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή επιχειρηματικής ιδέας
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας (Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη πωλήσεων, Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ)
 • Αναβάθμιση καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά
 • Μελέτες / Άδειες "Φωτογραφίες: