Διεύθυνση:
Δωδεκανήσου 4


Τηλέφωνα:
2810222016, 6948271713


FAX:

Website


Περιγραφή:

Σχολές οδηγών στο Ηράκλειο Κρήτης - Επεκτάσεις διπλωμάτων στο Ηράκλειο

Κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών στο Ηράκλειο