Διεύθυνση:
Ηράκλειο Κρήτης


Τηλέφωνα:
2810315400, 6977657665


FAX:

Website


Περιγραφή:

Ανυψωτικές Μεταφορικές Εργασίες - Καλαθοφόρα - Οδική βοήθεια

 Φωτογραφίες: