Πρόσφατα ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργος Μαρινάκης κατέθεσε πρόταση συνεργασίας στις δύο μεγάλες Κρητικές ναυτιλιακές εταιρίες για το θέμα του πλοίου στο Ρέθυμνο. Η πρόταση εστάλη στους διευθύνοντες συμβούλους της ΑΝΕΚ και των Μινωικών Γραμμών και περιλαμβάνει το αίτημα σύσκεψης στην οποία θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι εκπρόσωποι των παραπάνω εταιριών και των φορέων του νομού.

Ταυτόχρονα η “Ομάδα Διαχείρισης της Ακτοπλοϊκής Σύνδεσης Ρεθύμνου – Πειραιά” παρουσίασε μια σειρά από στοιχειά προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενης διαχειρίστριας εταιρείας παρουσιάζοντας τα "δυνατά σημεία"  και τις ευκαιρίες από τη δρομολόγηση πλοίου στη συγκεκριμένη γραμμή.

Συγκεκριμένα αναφέρονται: 

• Η εξασφάλιση επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων
• Η έλλειψη ανταγωνισμού
• Η αποφυγή οδικής ταλαιπωρίας των επιβατών
• Η εύκολη μετάβαση των τουριστών στο Ρέθυμνο
• Η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών
• Η πραγματοποίηση οικονομικών κερδών
• Η αύξηση του τουρισμού στο Ρέθυμνο
• Η έλλειψη αεροδρομίου στο Ρέθυμνο

Ο Ομάδα Διαχείρισης, στην οποία μετέχουν  όλοι οι δήμοι του νομού και οι δημοτικές παρατάξεις στον δήμο Ρεθύμνου, τα επιμελητήρια, η Εκκλησία κ.ά. προτείνει δύο ο επιλογές για τη διαχειριστική εταιρεία, οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει παλαιών στοιχείων για τις πιθανές καθαρές εισπράξεις του πλοίου ανά δρομολόγιο και με βάση τις οποίες η δρομολόγηση επιβατηγού είναι συμφέρουσα:

• 1η Επιλογή
Λειτουργία της γραμμής 4 καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος – Σεπτέμβριος). Οι καθαρές εισπράξεις υπολογίζονται σε 8.000 ευρώ ανά δρομολόγιο, με την προϋπόθεση να μετακινηθούν, κατά μέσο όρο 670 επιβάτες, 108 οχήματα (ΙΧ & δίκυκλα), 31 φορτηγά ανά δρομολόγιο καθώς ότι θα πραγματοποιούνται 33 δρομολόγια τον μήνα. Στην παραπάνω επιλογή καλύπτεται η δυναμικότητα του πλοίου κατά 65% σε συνολικό μεταφορικό έργο.

•2η Επιλογή
Λειτουργία της γραμμής 12 μήνες τον χρόνο, για 1 πενταετία, με ετήσια τακτική συντήρηση τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους. Οι καθαρές εισπράξεις υπολογίζονται σε 3.200 ευρώ ανά δρομολόγιο, με την προϋπόθεση ότι θα μεταφέρονται, κατά μέσο όρο, 450 επιβάτες, 75 οχήματα (ΙΧ & δίκυκλα), 20 φορτηγά ανά δρομολόγιο καθώς και ότι θα πραγματοποιούνται 28 δρομολόγια τον μήνα. Στην παραπάνω επιλογή καλύπτεται η δυναμικότητα του πλοίου κατά 45% σε συνολικό μεταφορικό έργο. Οι παραπάνω καθαρές εισπράξεις ανά δρομολόγιο προκύπτουν εφόσον ληφθούν υπ’ όψη οι πωλήσεις των εισιτηρίων ανά επιβάτη, ανά όχημα και φορτηγό, τα έξοδα πληρώματος, τα απαιτούμενα καύσιμα συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών, τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα διάφορα άλλα έξοδα.

Τα προκύπτοντα οικονομικά αποτελέσματα για τη διαχειρίστρια εταιρεία είναι προ αποσβέσεων και φόρων. Στις δυο παραπάνω περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αύξησης του μεταφορικού έργου (35% και 65% αντίστοιχα) επομένως και των κερδών της διαχειρίστριας εταιρείας.

πηγή


Πηγή: pancreta