Με δυο νέα απορριμματοφόρα χωρητικότητας 16 κ.μ. τύπου πρέσας, ενισχύεται ο στόλος των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Με την προσθήκη των νέων απορριμματοφόρων, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το τέλος του 2016, ανανεώνεται κατά τα 2/3 ο στόλος απορριμματοφόρων της υπηρεσία καθαριότητας, καλύπτονται υπαρκτές ανάγκες, αναβαθμίζεται σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου Μαλεβιζίου, η αποκομιδή των απορριμμάτων απ’ όλους τους οικισμούς είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πολλές ώρες δρομολογίων, ιδιαίτερα την θερινή περίοδο, όπου με τους χιλιάδες ξένους επισκέπτες οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης που υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Θ. Κύρκο, παρουσία των Αντιδημάρχων Δ. Τζεδάκη και Α. Σαλούστρου και του Δ/ντη της Υπηρεσίας Καθαριότητας Κ. Τζεδάκη, ανέχεται στο ποσό των 342.240 €, με την χρηματοδότηση να γίνεται από ίδιους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου.


Πηγή: pancreta