Από τις 23 επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ άνω των 100.000 ευρώ, μόνο οι δύο έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό των χρεών τους.
Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από όλες τις κατηγορίες πελατών (επιχειρήσεις, νοικοκυριά, αγρότες κλπ.) του νομού, διαμορφώνονται σε 83,7 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνονται και οφειλές από τελικούς λογαριασμούς, δηλαδή μετρητές που έχουν πλέον απενεργοποιηθεί), από τα οποία μόνο το 16,2 % είναι εντός διακανονισμού.
Τα στοιχεία αναφέρθηκαν σήμερα σε συνάντηση στελεχών της ΔΕΗ με φορείς του νομού Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε ενόψει του γεγονότος ότι το ποσοστό των οφειλετών του νομού προς τη ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμα χρέη είναι 36,5 %, πολύ υψηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες ρύθμισης χρεών που παρέχει η επιχείρηση στους πελάτες της, αλλά και το πρόγραμμα επιβράβευσης των συνεπών καταναλωτών, με έκπτωση στα τιμολόγια ύψους 15 % ,το οποίο έγινε δεκτό με θετικά σχόλια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την εκδήλωση:
-Οι οφειλές των οικιακών πελατών ξεπερνούν τα 34,3 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 41 % του συνόλου.
-Οι επαγγελματίες οφείλουν αντίστοιχα 46,5 εκατ. ευρώ (55,6 % του συνόλου). Οι 23 μεγάλοι οφειλέτες με χρέη άνω των 100.000 ευρώ ο καθένας, οφείλουν συνολικά περί τα 4 εκατ.
-Τα υπόλοιπα 2,85 εκατ. (3,4 % του συνόλου) οφείλουν οι αγρότες.

Πηγή: ethnos.gr