Ξεκίνησε να λειτουργεί στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο νέος υπερσύγχρονος αξονικό τομογράφος συνδεδεμένος με Γάμα κάμερα.

 

Πρόκειται για τον πρώτο τομογράφο αυτού του είδους που λειτουργεί στην Ελλάδα, και έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τη διαγνωστική αξία του σπινθηρογραφήματος, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας των υπηρεσιών.
Το σύστημα αυτό προσφέρει μια νέα διάσταση στην Ογκολογία, Ορθοπεδική, Νευρολογία, Καρδιολογία και σε όλους τους τομείς της Ιατρικής.
Συγκεκριμένα επιτυγχάνεται:
-Ακριβέστερη διάγνωση.
-Ακριβέστερη εκτίμηση της εντόπισης και του χαρακτηρισμού της βλάβης.
-Ανίχνευση μικρών βλαβών, οι οποίες δεν μπορούσαν να ανιχνευθούν με την απλή γ κάμερα.
-Ακριβέστερη σταδιοποίηση της νόσου.
-Υψηλότερη ειδικότητα.
-Ακριβείς πληροφορίες για την εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπεία του ασθενή.
-Ακριβέστερη εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.
Η ανανέωση του βιοιατρικού εξοπλισμού συνεχίζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό όπως και η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των νοσοκομείων από το Υπουργείο Υγείας.

Κ. Βασιλάκης

Πηγή


Πηγή: pancreta.gr