Σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες αντί να πηγαίνουν στο σχολείο, πηγαίνουν στη δουλειά. Την ίδια στιγμή ένα ίδιο ποσοστό παιδιών σε αυτές τις χώρες δεν είναι ασφαλές να πηγαίνουν για μάθημα.

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα της οργάνωσης ChildFund Alliance, που είναι ένα διεθνές δίκτυο οργανώσεων που προασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών.

Η έρευνα εξέτασε την κατάσταση σε 41 αναπτυσσόμενες χώρες και βασίστηκε σε ένα δείγμα 6.200 παιδιών ηλικίας 10 ως 12 ετών.

Το υψηλότερο ποσοστό παιδικής εργασίας καταγράφηκε στο Αφγανιστάν, όπου εννέα στα δέκα παιδιά ανέφεραν ότι πρέπει να δουλεύουν και δεν μπορούν να πηγαίνουν σχολείο, σύμφωνα με την οργάνωση.

Σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών ανέφερε ότι δεν είναι πάντοτε ασφαλές να πηγαίνει στο σχολείο. Ο κίνδυνος που αναφέρθηκε είναι υψηλότερος στη Μπουρκίνα Φάσο, όπου το ένα στα πέντε παιδιά είπε ότι δεν είναι ποτέ ασφαλές να πηγαίνει σχολείο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 59 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν στο πρωτοβάθμιο σχολείο, όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

πηγή


Πηγή: pancreta