Δυσκολότερα από πέρσι, καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εκτιμούν ότι οι υποψήφιοι αντιμετώπισαν πρόβλημα με τον χρόνο.
 

Ανακοίνωση για τα θέματα των Μαθηματικών στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις εξέδωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, τονίζοντας ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποψήφιοι θα δυσκολευτούν. 

Ειδικότερα, για τις εξετάσεις του Σαββάτου, όπου οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στην Άλγεβρα, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τονίζει ότι τα θέματα χαρακτηρίζονται δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά όπου πέρυσι το ποσοστό των μαθητών που ήταν κάτω από τη βάση ήταν 84%. «Το ύφος και η δυσκολία των θεμάτων απέχει πάρα πολύ από τη σχολική πραγματικότητα των ΕΠΑΛ», τονίζουν.

Όσο για τα θέματα που κλήθηκαν να λύσουν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, (μαθηματικά προσανατολισμού), αναφέρουν ότι: 

  • Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης.
  • Υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία από το πρώτο θέμα.
  • Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων.
  • Τα θέματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία από τα αντίστοιχα περσινά
  • Εκτιμούμε ότι πολλοί υποψήφιοι αντιμετώπισαν πρόβλημα με το χρόνο.

Ειδικότερα, τονίζουν ότι το Θέμα Α αφορά θεωρία από το σχολικό βιβλίο με αυξημένες απαιτήσεις, στο Θέμα Β ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης, το Θέμα Γ είχε πολλά ερωτήματα και εξετάζεται μεγάλο μέρος της ύλης, τονίζοντας επιπλέον ότι το ερώτημα Γ3 θα δυσκολέψει αρκετούς υποψηφίους, ενώ τέλος το Θέμα Δ παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία. 

Τέλος, για τα θέματα των Εσπερινών τονίζεται ότι «τα θέματα παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά. Το ύφος και η δυσκολία των θεμάτων απέχει πάρα πολύ από τη σχολική πραγματικότητα των Εσπερινών Λυκείων». 

Πηγή


Πηγή: pancreta.gr