Το πρόγραμμα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 7 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 18 Ιουνίου για τα ΓΕΛ, ενώ για τα ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν μεταξύ 6 και 20 Ιουνίου.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Πηγή


Πηγή: pancreta.gr